Har du fått en yrkesskade, kan du kreve erstatning. Kontakt våre advokater for hjelp i din sak.Har du fått en yrkesskade, kan du kreve erstatning. Kontakt våre advokater for hjelp i din sak.

YRKESSKADE
FÅ ERSTATNINGEN
DU HAR KRAV PÅ

Yrkesskade? Dette må du passe på!

Har du fått en yrkesskade, står du overfor en lang og vanskelig prosess. Vi har laget disse sidene slik at du som er yrkesskadet kan finne ut av hva du har krav på og hvordan du skal gå frem for å få yrkesskadeerstatning for den skaden du har fått. Våre advokater er spesialister på yrkesskade- og erstatningsrett.

Det er flere ting som er veldig viktige å passe på for den som blir skadet etter en arbeidsulykke, og som skal kreve erstatning ved yrkesskade. Forsikringsselskapene er flinke til å skape tvil og usikkerhet rundt hva skaden egentlig skyldes, og om det er noe de har ansvar for å betale erstatning for. Vi har latt våre spesialiserte advokater innen yrkesskade oppsummere noen av de viktigste tipsene her.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Våre tips etter arbeidsulykke

  1. Sikre bevis straks etter ulykken
  2. Oppsøk lege umiddelbart
  3. Oppsøk lege eller annen behandler så lenge du har plager etter ulykken
  4. Meld yrkesskaden både til forsikringsselskapet og til NAV
  5. Sjekk spesialisten selskapet ønsker å sende deg til
  6. Oppsøk erfaren advokat som kan vise til gode resultater
  7. Ikke aksepter første erstatningstilbud

Vi anbefaler at du bruker en advokat innen yrkesskade som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. Det er vanskelig og frustrerende å måtte sloss mot forsikringsselskapet alene, og du risikerer en langvarig prosess hvor du ender opp med å bli lurt av selskapets taktikker hvis du ikke får riktig rådgivning på et tidlig stadium.

Hva er en yrkesskade?

Krav om erstatning etter arbeidsulykker er regulert i yrkesskadeforsikringsloven, og det følger av denne loven at både skader og enkelte sykdommer kan anses som yrkesskader i lovens forstand. En yrkesskade er i utgangspunktet en skade du får i en arbeidsulykke mens du er i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Yrkessykdommer godkjennes etter en egen forskrift.

Yrkesskadebegrepet omfatter mange ulike skader, alt ettersom hvordan den aktuelle arbeidsulykken påvirker den som blir skadet. Noen eksempler på personskader som omfattes, kan være:

Hva innebærer det å få godkjent yrkesskade?

Å få en skade godkjent som yrkesskade har betydning både i forhold til dine forsikringsrettigheter, men også i forhold til dine rettigheter overfor NAV. Hos NAV vil du som regel få dekket alle dine utgifter til behandling og medisiner når skaden din er blitt godkjent av forvaltningen.

Alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Det innebærer at hvis du har fått en yrkesskade, så har du også en forsikringsdekning som skal sikre deg slik at du ikke lider et økonomisk tap selv om personskaden skulle sette deg ute av stand til å jobbe videre. Som eksempel er det fremtidige inntektstapet ditt dekket gjennom det som kalles grunnerstatning. I tillegg til dette har du krav på særegne yrkesskadefordeler gjennom NAV. Dette viser seg blant annet gjennom at du har krav på ménerstatning og på å få en eventuell uførepensjon beregnet på en mer fordelaktig måte enn hva som er tilfelle for ordinær uførepensjon.

Hva betyr NAVs godkjenning?

Som regel har NAV rukket å godkjenne skaden din som en yrkesskade før forsikringsselskapet har rukket å ta stilling til om de aksepterer skaden din som en yrkesskade eller ikke. Forsikringsselskapet plikter imidlertid ikke å akseptere skaden, selv om NAV har akseptert den. Det er derfor i mange yrkesskadesaker nødvendig å gå til søksmål mot forsikringsselskapet også i saker der NAV har godkjent skaden som yrkesskade.

Hva kan jeg kreve i yrkesskadeerstatning?

Alle saker om erstatning etter personskade skal vurderes og beregnes individuelt. Det er den som har blitt skadet som skal få sitt økonomiske tap erstattet, og det er viktig at man gjør et grundig arbeid med å finne ut av hva det konkrete tapet beløper seg til.

Erstatningen din vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter, som du kan lese mer om ved å følge de enkelte hyperlenkene:


Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har fått en yrkesskade?

Det er svært viktig at arbeidsulykken meldes til både NAV og til arbeidsgivers forsikringsselskap så snart som mulig etter at ulykken har skjedd. Hvis det drøyer i over et år fra ulykken og til den blir meldt til NAV, så stilles det helt andre og langt strengere krav til bevis enn ellers.

Pass også på at du oppsøker lege straks, og jevnlig etter ulykken. Det er veldig viktig at du får legen til å notere ned alle dine plager etter arbeidsulykken, slik at journalbildet ditt blir mest mulig komplett. Hvis du ikke har passet på å få dette notert ned så nøyaktig og komplett som mulig, så vil forsikringsselskapet bruke dette til å avslå ditt krav om yrkesskade erstatning. 

Bør jeg ha advokat ved yrkesskade?

Det er både slitsomt og vanskelig å kjempe mot forsikringsselskapene alene hvis du har fått en yrkesskade og skal kreve erstatning. Forsikringsselskapene har sine spesialister som jobber utelukkende med yrkesskade- og erstatningssaker. Du bør også ha en slik spesialist på din side, slik at du får den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale med advokat hos oss er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Det er vår erfaring at skadelidte som engasjerer advokat hos oss får et langt bedre resultat og høyere erstatning enn hvis du prøver å stå alene mot forsikringsselskapet. Utgifter til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Fordi arbeidsgiver har egen yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine, så vil ikke et krav om yrkesskadeerstatning påvirke arbeidsgiveren økonomisk på noe vis. Det er forsikringsselskapet som skal betale erstatningen. Ved alvorlige yrkesskader, og der det kan virke som om erstatningskravet kan bli høyt, vil forsikringsselskapet ofte være vanskelig å forholde seg til. Det kan da være nødvendig med bistand fra en yrkesskade advokat som kan hjelpe deg å få den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.
Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

youtube_video_preview
Kontakt oss