Arbeidsgiver plikter
å melde arbeidsulykker

Arbeidsulykker må meldes inn av arbeidsgiver

Det er arbeidsgiver som plikter å melde om arbeidsulykker så snart som mulig. Drøyes det for lenge, kan den som skades miste mange av sine rettigheter både fra NAV og i forhold til erstatning.

En arbeidsulykke må meldes til NAV og til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har kjøpt yrkesskadeforsikring fra. Alvorlige ulykker skal i tillegg meldes til Arbeidstilsynet og til politiet.

Viktig å overholde frister

Det er viktig at ulykken meldes så rask som mulig, og i forhold til NAV og forsikringsselskap kan arbeidstakeren miste viktige rettigheter og krav på erstatning hvis ikke arbeidsulykken er meldt før det er gått et år. 

Det kan bli dyrt å ikke melde inn arbeidsulykken

Mange vegrer seg for å melde en arbeidsulykke, av frykt for at å melde ulykken skal få økonomiske konsekvenser for dem, forteller advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen. 

– Dette er det ingen grunn til og det er jo nettopp for disse tilfellene man har kjøpt forsikring. Det kan tvert imot bli dyrt for bedriften å ikke melde ulykken, hvis forsømmelsen gjør at arbeidstaker taper rettigheter og til sist er nødt til å få dette tapet dekket av arbeidsgiver, fortsetter advokaten.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Melde inn arbeidsulykke til Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet anbefaler på sine hjemmesider at en arbeidsulykke meldes på telefonen samme dag som den skjer. Før du som arbeidsgiver ringer Arbeidstilsynet bør du være forberedt på å svare på noen spørsmål om:

  • hvor ulykken skjedde – så nøyaktig adresse som mulig
  • når ulykken skjedde 
  • hvem du er og hvilken rolle du har – navn, rolle og telefonnummer
  • andre aktuelle kontaktpersoner – navn, rolle og telefonnummer 
  • hva som har skjedd og hva skadeomfanget på personer er
  • hvilken virksomhet den eller de skadde er ansatt i – hvis du vet det
  • andre involverte virksomheter på ulykkesstedet – hvis du vet det

Les mer om arbeidsulykker og erstatning her.

Hvis arbeidsulykken ikke er meldt

Hvis du er blitt skadet i en arbeidsulykke og opplever at din arbeidsgiver ikke har meldt ulykken, må du enten mase på arbeidsgiver eller i verste fall melde ulykken selv. Ta kontakt med NAV og med forsikringsselskapet og forklar hva som har skjedd, eller fyll inn skjemaer på nett og send inn. Hvis du opplever at det er vanskelig å melde ulykken eller å forholde deg til de ulike instansene, kan du be om bistand fra advokat.

Les våre tips ved yrkesskader etter arbeidsulykker.

Du bør uansett kontakte advokat hvis du opplever at ulykken gir deg et inntektstap, og du er redd for at du kanskje ikke klarer å komme helt tilbake i jobb. Dette gjelder også hvis du tror det vil gå lang tid før du er tilbake i arbeidslivet. Da trenger du noen som sikrer deg at du får erstatningen du har krav på.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. 

Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss