Advokatfirmaet Robertsen

Personskadesiden er laget av oss i Advokatfirmaet Robertsen for å gi deg innsyn i hvilke rettigheter du har som personskadet, og hvilke mulighet du har til å få erstatning. Advokatfirmaet Robertsen er blant de ledende firmaene på fagområdet. Vi kan bistå deg i din erstatningssak.

Personskadesiden leveres av Advokatfirmaet Robertsen AS. Vi har siden oppstarten i 1987 jobbet for gode erstatningsoppgjør for våre klienter, og var det første advokatfirmaet i Norge som spesialiserte seg på forsikringsoppgjør og erstatning for skadelidte. 

Les litt om vår historie som folkets advokater i 35 år

Som klient hos advokatfirmaet Robertsen AS vil du dra nytten av vår samlede erfaring, som et av de ledende firmaene på fagområdet i Norge. Du vil oppleve at din sak blir prioritert og behandlet med den grundighet og ekspertise som saken må ha for å ivareta dine interesser.

Les mer om våre advokater og ansatte her

Advokatfirmaet Robertsen AS holder til i sentrale lokaler på Solli Plass i Oslo, og vi har klienter over hele landet. Vår erfaring med personskadesaker viser at skadelidte ofte har et stort behov for informasjon om sine rettigheter overfor skadevolder og det ansvarlige forsikringsselskap. De juridiske reglene som regulerer erstatningsretten og forholdet til forsikringsselskapet er kompliserte, og med mange muligheter for å gjøre feil. Slike feil kan føre til at du taper dine rettigheter og krav på erstatning.

Du er derfor tjent med å kontakte oss, hvor du finner advokater som har lang erfaring og spisskompetanse på å kreve erstatning etter personskadesaker.

Vi har utviklet denne hjemmesiden for at du skal kunne få veiledning om hvordan du som skadelidt kan kreve erstatning fra forsikringsselskaper og andre skadevoldere, samt hvilke forhold du bør være oppmerksom på når du gjør dette.


youtube_video_preview
Kontakt oss