personskadesiden

Våre advokater

Advokatfirmaet Robertsen er et moderne advokatfirma med solid bakgrunn og historie. Vi har bistått privatpersoner og næringsdrivende siden 1987, og særlig med forsikrings- og erstatningsrett. Som klient hos advokatfirmaet Robertsen AS vil du dra nytten av vår samlede erfaring, som et av de ledende firmaene på fagområdet i Norge. Du vil oppleve at din sak blir prioritert og behandlet med den grundighet og ekspertise som saken må ha for å ivareta dine interesser.

Jan Inge Thesen

Advokat og partner

Jeg har jobbet som advokat siden 2000, og før det jobbet jeg i IT-bransjen. Nå er det 17 år siden jeg begynte i Advokatfirmaet Robertsen.

Klienten står i høysetet hos oss. Det mest givende med jobben for meg, er å hjelpe folk i nød.

Thorsteinn J. Skansbo

Advokat og partner

Skansbo har jobbet som advokat siden 2000, og har en allsidig juridisk bakgrunn med hovedvekt på personskade- og forsikringsrett.

Andre fagområder er generell erstatningsrett, kontraktsrett og bistand til næringslivet

Robert Robertsen

Høyesterettsadvokat

Firmaets grunnlegger og en nestor i personskaderetten. Robertsen har jobbet med erstatnings- og personskaderett siden 1970-tallet, og har vært sterkt delaktig i den rettslige utviklingen på fagområdet i flere tiår.

Kristin K. Hestnes

Advokat og ass. partner

Jeg er utdannet jurist fra UiO i 2009, og har også bachelor i sykepleie fra 1996. Jeg har tidligere arbeidet i NAV med blant annet  AAP og uføretrygd. Jeg har også jobbet med offentlige tjenestepensjoner og offentlige anskaffelser samt risikobedømmelse av helseforsikringer. Jeg har prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsretten.

Fagområder: Personskade- og erstatningsrett, forsikringsrett, trygderett, offentlige anskaffelser

Nora Løvøi Bjørnstad

Advokat og ass.partner

Jeg er utdannet jurist fra UiO i 2006, og har jobbet spesialisert med personskadesaker siden 2007. Jeg har i hovedsak arbeidet med personskade, men har også erfaring fra andre rettsområder, herunder mye prosedyreerfaring for domstolene.  

Fagområder: Personskade- og erstatningsrett, trygderett, prosedyre, alm,juss.


Ida Elisabeth Alnes Holte

Advokatfullmektig

Jeg var ferdig utdannet jurist fra UiO i 2016, og har arbeidet som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Robertsen siden da. Under studietiden arbeidet jeg deltid i et advokatfirma, og fattet da interesse for fagområdet personskade- og erstatningsrett. Jeg valgte derfor å skrive masteroppgave innen emnet, som er publisert i Tidsskrift for Erstatningsrett. Som valgfag har jeg hatt fagene forsikringsrett, barnerett og offentlige anskaffelser.

Fagområder: Personskade- og erstatningsrett, forsikringsrett, trygderett, utlendingsrett, alm juss.

Hanne Gjerdrum

Kontorsjef/Økonomi

Elisabeth Robertsen

Saksbehandler

Elisabeth Robertsen har lang erfaring som saksbehandler innenfor personskade- og erstatningrett.

Kontakt oss
Din beskjed