personskadesiden

Våre advokater

Advokatfirmaet Robertsen er et moderne advokatfirma med solid bakgrunn og historie. Vi har bistått privatpersoner og næringsdrivende siden 1987, og særlig med forsikrings- og erstatningsrett. Som klient hos advokatfirmaet Robertsen AS vil du dra nytten av vår samlede erfaring, som et av de ledende firmaene på fagområdet i Norge. Du vil oppleve at din sak blir prioritert og behandlet med den grundighet og ekspertise som saken må ha for å ivareta dine interesser.

Jan Inge Thesen

Advokat og partner

Jeg har jobbet som advokat siden 2000, og før det jobbet jeg i IT-bransjen. Nå er det 17 år siden jeg begynte i Advokatfirmaet Robertsen.

Klienten står i høysetet hos oss. Det mest givende med jobben for meg, er å hjelpe folk i nød.

Thorsteinn J. Skansbo

Advokat og partner

Skansbo har jobbet som advokat siden 2000, og har en allsidig juridisk bakgrunn med hovedvekt på personskaderett, erstatningsrett og forsikringsrett.

Andre fagområder er generell erstatningsrett, prosedyre for domstolene, kontraktsrett og bistand til næringslivet

Robert Robertsen

Høyesterettsadvokat

Firmaets grunnlegger og en nestor i personskaderetten. Robertsen har jobbet med erstatnings- og personskaderett siden 1970-tallet, og har vært sterkt delaktig i den rettslige utviklingen på fagområdet i flere tiår.

Kristin K. Hestnes

Advokat og ass. partner

Jeg er utdannet jurist fra UiO i 2009, og har også bachelor i sykepleie fra 1996. Jeg har tidligere arbeidet i NAV med blant annet  AAP og uføretrygd. Jeg har også jobbet med offentlige tjenestepensjoner og offentlige anskaffelser samt risikobedømmelse av helseforsikringer. Jeg har prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsretten.

Fagområder: Personskade- og erstatningsrett, forsikringsrett, trygderett, offentlige anskaffelser

Nora Løvøi Bjørnstad

Advokat og ass.partner

Jeg er utdannet jurist fra UiO i 2006, og har jobbet spesialisert med personskadesaker siden 2007. Jeg har i hovedsak arbeidet med personskade, men har også erfaring fra andre rettsområder, herunder mye prosedyreerfaring for domstolene.  

Fagområder: Personskade- og erstatningsrett, trygderett, prosedyre, alm,juss.


Ida Elisabeth Alnes Holte

Advokatfullmektig

Jeg var ferdig utdannet jurist fra UiO i 2016, og har arbeidet som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Robertsen siden da. Under studietiden arbeidet jeg deltid i et advokatfirma, og fattet da interesse for fagområdet personskade- og erstatningsrett. Jeg valgte derfor å skrive masteroppgave innen emnet, som er publisert i Tidsskrift for Erstatningsrett. Som valgfag har jeg hatt fagene forsikringsrett, barnerett og offentlige anskaffelser.

Fagområder: Personskade- og erstatningsrett, forsikringsrett, trygderett, utlendingsrett, alm juss.

Hanne Gjerdrum

Kontorsjef/Økonomi

Elisabeth Robertsen

Saksbehandler

Elisabeth Robertsen har lang erfaring som saksbehandler innenfor personskade- og erstatningrett.

Kontakt oss