personskadesiden

Robert Robertsen

Høyesterettsadvokat

Firmaets grunnlegger og en nestor i personskaderetten. Robertsen har jobbet med erstatnings- og personskaderett siden 1970-tallet, og har vært sterkt delaktig i den rettslige utviklingen på fagområdet i flere tiår.

Kontakt oss