personskadesiden
Personskadesiden | Kontakt advokat for erstatning – trafikkskade – yrkesskadeVÅRE ADVOKATER HJELPER DEG
TLF 05789

Velg skadeSpør våre advokater
Personskadesiden | Kontakt advokat for erstatning – trafikkskade – yrkesskade

Det er en vanskelig prosess å kreve erstatning etter personskade, særlig hvis du står alene i prosessen og ikke er kjent med hvordan forsikringsselskapene opererer. Du bør derfor bruke advokat som har erfaring med personskade. Vi er vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene for at våre klienter skal få den erstatningen de har krav på.

Hva koster det?

Har du en personskade etter trafikkulykke (trafikkskade) eller yrkesskade, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. Også i pasientskadesaker og saker om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat. Hvis du kontakter oss vil vi kunne hjelpe deg avklare om du kan få dekket dine utgifter til advokat i erstatningssaken. 

Som regel vil erstatningen din øke betraktelig hvis du bruker advokat til å fremme ditt erstatningskrav. Vi er blant de ledende advokatfirmaene på fagområdet, og har jobbet for riktige erstatningsoppgjør for våre klienter siden 1987. Dermed er vi også advokatfirmaet i Norge med lengst erfaring innenfor personskade- og erstatningsrett.

Hør med oss
Vi svarer deg uforpliktende og uten kostnad