Lurer du på noe i din sak?

Tapt barndomserstatning til Høyesterett

Høyesterett skal behandle krav om erstatning for tapt barndom fra "Øystein-ungan". Høyesterett skal ta stilling til om det er riktig at kravet er foreldet. -Det er en spennende sak og et viktig spørsmål, sier advokat og partner i Advokatfirmaet Robertsen, Jan Inge Thesen.

(Dagbladet): Dagbladet skriver at Høyesterett skal behandle saken i november, etter at anken over lagmannsrettens dom slapp inn for landets øverste domstol. Behandlingen av saken i Høyesterett kommer etter at brødrene Ronald, Ståle og Bjørn Johansen saksøkte Værøy kommune for grov omsorgssvikt under oppveksten de hadde i kommunen. 

Brødrene tapte både i Salten tingrett, og i Hålogaland lagmannsrett. Begge rettsinstansene kom til at søksmålet etter loven var foreldet. I samråd med sine prosessfullmektiger fra Advokatfirmaet Robertsen: advokatene Oda Fjon og Jan Inge Thesen, bestemte «Øystein-ungan» seg for å forsøke å anke avvisningen inn for Høyesterett. 

Anken skal nå tas til behandling, etter at lagmannsretten i spørsmålet ombrødrene hadde blitt utsatt for grov omsorgssvikt av kommunen, mente at krav om erstatning fra brødrene var fremsatt for sent.

Artikkelen fra Dagbladet kan du lese her.

Advokatbistand i erstatningssaker

Advokatfirmaet Robertsen har siden 1987 jobbet spesialisert med personskade-, erstatnings- og forsikringsrett. Våre advokater har lang erfaring med disse fagområdene, og oppnår jevnlig gode resultater for våre klienter. Hvis du lurer på om du har en sak, kan du kontakte en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss