Voldsoffer?
Vi hjelper deg få erstatning!

Voldsoffererstatning

Som voldsoffer, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du opplever. Våre advokater har spisskompetanse på erstatningsrett, og kan hjelpe deg få voldsoffererstatning. Kontakt våre advokater idag.

Det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre for å få erstatning som voldsoffer. Det kan derfor lønne seg å kontakte advokat for hjelp i prosessen.

Hvem kan kreve voldsoffererstatning?

Hvis du har fått en personskade etter en straffbar handling, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning dekker både fysiske og psykiske personskader. Som utgangspunkt må du ha et økonomisk tap som følge av voldsskaden for å kunne kreve erstatning. Unntak fra dette er krav om oppreisning og menerstatning, som ikke stiller krav om økonomisk tap.

Hva gjør jeg for å kreve voldsoffererstatning?

Et krav om voldsoffererstatning skal fremmes overfor Kontoret for Voldsoffererstatning. Når erstatningskravet fremmes for Kontoret for Voldsoffererstatning, så overtar Staten erstatningskravet, og du slipper dermed å måtte forholde deg til gjerningsmannen for å få utbetalt voldsoffererstatningen. Staten vil så kreve erstatningen fra gjerningsmannen, etter at den er utbetalt til deg.

Det er et krav om at du må ha anmeldt det aktuelle forholdet som du krever voldsoffererstatning for. Hvis det er en alvorlig straffesak, kan du også ha krav på bistandsadvokat i forhold til straffesaken. Dette bør du spørre politiet om når du anmelder.

Hvis det foreligger en dom i voldssaken, bør du sende denne til Kontoret for Voldsoffererstatning. Ofte vil domstolen i forbindelse med straffesaken også avgjøre spørsmålet om oppreisningserstatning, og da kan du be Kontoret for Voldsoffererstatning om å utbetale denne.

Hva kan jeg få i voldsoffererstatning?

Som voldsoffer skal erstatningskravet ditt beregnes individuelt, på lik linje med hva som gjøres for alle som krever erstatning etter personskade. Det betyr at et krav om voldsoffererstatning omfatter alle de vanlige erstatningspostene:

Får jeg dekket utgifter til advokat?

Du har krav på å få dekket alle rimelige og nødvendige utgifter som du har på grunn av voldsskaden. Dette omfatter også utgifter til advokat. Kontoret for Voldsoffererstatning har imidlertid lagt seg på en praksis for det stort sett kun dekkes fem timers arbeid med advokat. Fem timer vil i de aller fleste sakene ikke være nok for at en advokat vil ha tid til å ta den nødvendige dialogen med deg, gjennomgangen av saksdokumenter og beregningen av ditt erstatningskrav. Du må derfor som voldsoffer regne med at du får utgifter til advokat, med mindre du har fått oppnevnt bistandsadvokat for deg. Bistandsadvokaten plikter å fremme ditt erstatningskrav som en del av bistandsoppdraget.

Vår erfaring er at du får langt mer i økning av erstatningen din hvis du bruker advokat, enn hva utgiften din til advokaten blir. Det er komplisert å kreve voldsoffererstatning, og ikke minst å beregne hva du har krav på. Det lønner seg derfor som regel å være representert ved advokat når du skal beregne erstatningen du har krav på.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med voldsoffererstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot Kontoret for Voldsoffererstatning til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss