Taper du inntekt på grunn av personskaden?

Lidt inntektstap

Hvis du har et inntektstap som følge av en personskade, kan du ha mulighet for å få erstatning for det tapet du opplever. Våre advokater kan hjelpe deg i denne prosessen.

Erstatning for lidt inntektstap dekker det inntektstapet du har fått som følge av personskaden. Formålet med erstatningen for lidt inntektstap er at den skal sette deg i samme økonomiske posisjon som du ville vært i dersom om ulykken ikke hadde skjedd. Erstatning for for lidt inntektstap vil dermed tilsvare differansen mellom de inntektene du faktisk har etter skaden og de inntektene du ville hatt dersom skaden tenkes borte.

Svært mange av de som får alvorlige personskader er i alle fall i perioder ikke i stand til å jobbepå samme måte som før ulykken. Det første året vil normalt bli dekket fullt ut gjennom sykepengeutbetalinger, men etter dette går man over på arbeidsavklaringspenger hvis den skadelidte fortsatt ikke er i stand til å jobbe. Arbeidsavklaringspenger utgjør bare 66% av den ordinære inntekten, og denne inntektsnedgangen er ofte vanskelig å håndtere. Lidt inntektstap kan i en slik situasjon være svært vanskelig å oppleve når de faste utgiftene man har gjerne er som vanlig.

Forsikringsselskapet plikter etter loven å erstatte lidt inntektstap fortløpende med á konto erstatningsutbetalinger ved trafikk- og yrkesskader. I praksis drøyer forsikringsselskapene imidlertid ofte så lenge de tør med å foreta slike utbetalinger, og betaler heller ikke alltid ut alt du har krav på i de á konto utbetalingene som gjøres. På denne måten vil selskapene gjøre deg desperat til å akseptere et sluttoppgjør til slutt, slik at du endelig kan få kommet á jour med dine utgifter. Hvis du er midt oppi et personskadeerstatningsoppgjør, så må du derfor passe på at du ikke påtar deg nye eller unødvendige utgifter og blir sårbar for forsikringsbransjens taktikker på dette området.

Hvis du får en á konto erstatningsutbetaling som er merket som lidt inntektstap, vil forsikringsselskapet oppgi dette til beskatning for deg ved årsskiftet. Det du har mottatt i utbetaling er brutto lønn, og du må derfor passe på at du setter av på en høyrentekonto en andel av utbetalingen til å møte skattekrav på dette beløpet.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss