Lurer du på noe i din sak?

Lagmannsretten ønsket forlik om erstatning for tapt barndom

Advokat Jan Inge Thesen og advokatfullmektig Oda Fjon i Advokatfirmaet Roertsen prosederte sak om erstatning for tapt barndom for Hålogaland lagmannsrett. Da partsforklaringene var over, ba lagmannsretten partene om å inngå forlik.

Dagbladet skriver om Ronald (59), Ståle (62) og Bjørn (67) som saksøkte Værøy kommune med hjelp fra Advokatfirmaet Robertsen. De fremsatte krav om at kommunen må ta ansvar for brødrenes vonde barndom og betale erstatning for det de ble utsatt for i barndommen.

Etter først å ha fått avslag av Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett, bestemte landets øverste domstol – Høyesterett – at Hålogaland lagmannsrett likevel skulle vurdere om brødrene skulle få prøvet søksmålet om Værøy kommune.

Etter at partene hadde avgitt sine partsforklaringer, tok lagmann Bjørnar Eirik Stokkan et initiativ for å få til et forlik mellom partene. Han begrunnet det med at et forlik vil føre til en endelig løsning som alle parter ville være tjent med. Den endelige gjennomføringen av saken er nå utsatt inntil kommunen har tatt stilling til om de vil forlike saken med brødrene.

Les Dagbladets artikkel her.

Kontakt oss