Lurer du på noe i din sak?

Kjempet mot Tryg i seks år

(TV2:) Anita og Runar Sillerud kunne ikke bo i eget hus etter at det brant i garasjen. Tryg nektet likevel å sanere huset tilstrekkelig. Nå nærmer forsikringsoppgjøret seg slutten etter at ekteparet engasjerte Advokatfirmaet Robertsen til å bistå mot selskapet.

TV2 Hjelper deg har over flere år fulgt ekteparet Sillerud, som opplevde marerittet da garasjen deres brant og gasser fra brannen svevde inn i bolighuset og gjorde det ubeboelig for dem. Forsikringsselskapet mente det var tilstrekkelig med en nedvask, og trodde ikke på ekteparet da de fortalte at de ble syke av å være hjemme.

Ekteparet tok ut stevning mot selskapet, og den rettsoppnevnte sakkyndige var enig i at huset var ubeboelig. Da tok forsikringsselskapet affære. Tryg har bygget opp parets hus, men det gjenstår å bli enige om en erstatning for 15 containere med klær og innbo, advokatutgifter og boutgifter.

Les artikkelen på TV2 sine nettsider her.

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg skriver til TV 2 hjelper deg:

«I mai 2022 ble videre fremdrift avtalt med familien Sillerud sin advokat. Status pr i dag er at denne fremdriftsplanen følges. Tryg avventer nå en rapport fra eksterne skjønnsmenn. Når denne rapporten er mottatt, vil saken forhåpentligvis kunne avsluttes med det første».

Ekteparets advokat, Thorsteinn J. Skansbo, bekrefter at de er blitt enig om å bruke uavhengige skjønnsmenn. Men at det fortsatt er et stykke igjen til løsning:

– Vi kommer til å gjenoppta saken for domstolen, og jeg kan ikke utelukke at det til slutt blir domstolen som vil avgjøre denne saken, sier han.

Kontakt oss