Våre advokater hjelper deg få erstatning etter personskade. Les om de ulike erstatningspostene. Våre advokater hjelper deg få erstatning etter personskade. Les om de ulike erstatningspostene.

Vi hjelper deg få erstatning etter personskade

Erstatning etter personskade 

Erstatning må beregnes riktig, og det kan være vanskelig å vite hva man har krav på når man har blitt skadet. Her kan du lese litt mer om hva du kan kreve hvis du har fått en skade. Våre advokater har lang erfaring med personskade- og erstatningsrett. Hør med oss hvordan vi kan hjelpe i din sak.

Hvis du har fått en personskade, kan du ha krav på erstatning. Dette gjelder både om du har fått en trafikkskade eller en yrkesskade. Erstatningskravet fremmer du overfor det forsikringsselskapet som er ansvarlig for din personskade. 

Skal du kreve erstatning etter en personskade bør du bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Da øker sjansene for at du får den erstatningen du har krav på. Vi har gode erfaring med erstatningssaker, og anbefaler derfor at du kontakter advokat gjennom Personskadesiden.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Hva skal en erstatning etter personskade dekke?

Erstatningen din skal kompensere deg for ditt konkrete tap. Det vil si at erstatningen skal beregnes individuelt og for den enkelte skadelidte. Den som har fått et erstatningskrav etter en personskade, skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. Det betyr at man sammenligner situasjonen din slik den er blitt etter skaden med hvordan den mest sannsynlig ville ha vært hvis ulykken ikke hadde skjedd.

Det er du som skal føre bevis for hva som ville ha vært situasjonen uten ulykken, men selv om forsikringsselskapene ofte prøver å si noe annet, så er det ikke noe krav til dokumentasjon. Det er nok å kunne bevise hva som er mest sannsynlig med mer enn 50% for å kunne kreve et tap erstattet.

Alt dette gir imidlertid kompliserte prosesser, og det er dermed viktig at både advokaten din og forsikringsselskapet får all den nødvendige informasjonen om hvordan skaden påvirker deg, slik at erstatningen kan beregnes korrekt.

Hva kan jeg kreve erstattet?

En erstatning etter personskade skal kompensere for den enkelte skadelidtes påførte, økonomiske skade. Erstatningen beregnes som utgangspunkt individuelt, og den vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

Hvordan beregnes erstatningen?

De aller fleste av disse erstatningspostene dekker konkrete, økonomiske tap som du opplever etter ulykken. Ménerstatning og oppreisning dekker derimot ikke-økonomiske tap som skaden har gitt deg, men har da egne vilkår som må være oppfylt før de kan bli aktuelle.

Måten som erstatningen skal beregnes på, vil variere ut fra hva slags skade du har. Yrkesskader skal f.eks. beregnes annerledes enn andre type personskader. Av særlig betydning er "grunnerstatningen", som dekker erstatningspostene fremtidig inntektstap, pensjonstap og fremtidig tapt evne til arbeid i hjemmet.

For andre erstatningstyper, slik som trafikkskader, pasientskader og krav om voldsoffererstatning, beregnes de ovennevnte postene i egne oppsett. En dyktig advokat vil veilede deg i denne prosessen. 

Bør jeg ha advokat til å fremme mitt krav?

Forsikringsselskapene har egne advokater og saksbehandlere som jobber for å holde erstatningsnivået så langt nede som mulig. De representerer en formidabel motstand for deg som skadelidte hvis du skal prøve å håndtere dem alene.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Når det kommer til fremming av erstatningskrav, så bør du engasjere en advokat som har erfaring med erstatningsrett og som kan beregne hva erstatningen din vil bli. En advokat med erfaring innenfor personskadesaker vil ha egne beregningsprogrammer som brukes til dette, og kan lettere kontrollere om forsikringsselskapet har lagt de riktige forutsetningene til grunn for erstatningstilbudet eller ikke. Advokaten vil da også ha erfaring med å forholde seg til forsikringsselskapet og de ulike anførsler og triks selskapet kan prøve seg på i forsøk på å holde erstatningen nede.

Vi har over mange år hjulpet svært mange skadelidte få gode erstatningsoppgjør Vi anbefaler deg å kontakte oss og høre hvordan vi kan hjelpe også deg som skadelidt i din erstatningssak.

Du kan lese mer om våre resultater her

Utgiftene til advokat ved trafikkskade- og yrkesskadesaker dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss