Lurer du på noe i din
yrkesskadesak?

Arbeidsulykker ved flomsikring og flomarbeid

Arbeidstilsynet er bekymret for arbeidsulykker ved opprydningsarbeidet etter "Hans" og mye nedbør. Viktig med fokus på risiko, mener tilsynet. Blir du utsatt for en ulykke på jobb, kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Da lønner det seg å ha spesialisert advokat.

Både ekstremværet «Hans» og store nedbørsmengder har de siste ukene skapt problemer i store deler av Norge, og en omfattende opprydding er i gang. Under opprydningen vil en rekke ulike yrkesgrupper måtte gjøre arbeid med ulik grad av risiko. Flomvannet skaper uberegnelige arbeidsforhold som medfører faremomenter for dem som gjør arbeid i områder påvirket av flom.

Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig

Selv om det er veldig uvanlige arbeidsforhold, så gjelder kravet om at arbeidsgiver skal sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer blant annet  å skaffe den ekspertbistand som er nødvendig for å kartlegge risikoen i det konkrete området og å redusere risikoen for arbeidsulykker. 

I krisesituasjoner kan enkelte arbeidsrettslige bestemmelser settes til side. Dermed vil arbeidet medføre en enda større økning i risikoen for yrkesskade. Er skadene alvorlige og hemmende for videre arbeid, vil dette kunne utløse rett på erstatning og yrkesskadedekning.

Les mer om våre tips ved yrkesskader og hvordan vi kan bistå deg her.

Flomarbeid og tidspress kan føre til ulykker

Selv om det normalt sett er et stort fokus på HMS i entrepenør- og anleggsbransjen kan flomarbeid og flomsikring skille seg litt ut fra vanlige arbeidssituasjoner. Faktorer som tidspress og mindre planlegging og forarbeid kan gi større risiko for ulykker. Det gjelder spesielt der det brukes gravemaskiner, lastebiler og andre anleggsmaskiner. En flom kan utvikle seg raskt, og det kan være et stort geografisk område som skal flomsikres på kort tid. 

Det ligger også i sakens natur at det jobbes tett inntil kraftfulle vannmasser uten en naturlig barriere som beskyttelse. Skred, erosjon og strukturelle svakheter kan utvikle seg raskt og uforutsigbart.

Ikke stå alene med yrkesskade

Det vil være både slitsomt og vanskelig å kjempe mot forsikringsselskapene alene hvis du har fått en yrkesskade og skal kreve erstatning. Derfor bør du engasjere en advokat som er spesialist på yrkesskade- og personskaderett, slik at du får den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale med advokat hos oss er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Utgifter til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. 

Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.
Kontakt oss