Hva kan du få i yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning

Det kan være vanskelig å vite hva du har krav på i en sak om yrkesskadeerstatning. Forsikringsselskapet vil alltid prøve å betale minst mulig i erstatning, og du bør derfor ikke stå alene i kampen. Våre advokater har spisskompetanse og kan hjelpe deg å få erstatningen du har krav på.

Hva er yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning er et krav om erstatning etter arbeidsulykke. Alle arbeidstakere er omfattet av en yrkesskadeforsikring som arbeidsgiver er lovpålagt å ha for sine ansatte. Dette sikrer arbeidstakerne yrkesskadeerstatning hvis de skulle være uheldige og bli utsatt for en yrkesskade. Hvis du skal kreve erstatning ved yrkesskade, bør du kontakte en advokat som er erfaren med yrkesskade- og erstatningssaker, slik at du får den erstatningen du har krav på.

Hva kan jeg få i yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning er et begrep som omfatter flere erstatningsposter:

Formålet med yrkesskadeerstatning er at arbeidstakeren skal stilles økonomisk som om arbeidsulykken ikke hadde skjedd. Man må da sammenligne din økonomiske situasjon etter at du fikk yrkesskaden med hva din økonomiske situasjon mest sannsynlig ville vært dersom du ikke hadde fått yrkesskaden. Yrkesskadeerstatningen vil som utgangspunkt være diifferansen mellom disse tallene.

Fordi arbeidsgiver har egen yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine, så vil ikke et krav om yrkesskadeerstatning påvirke arbeidsgiveren økonomisk på noe vis. Unntak kan tenkes der arbeidsgiveren er å bebreide for at det har skjedd en arbeidsulykke.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Bør jeg ha advokat for å få yrkesskadeerstatning?

Forsikringsselskapene vil som regel prøve å redusere sitt erstatningsansvar så langt det lar seg gjøre. Både jussen og prosessen er komplisert i yrkesskadesaker, og det er veldig vanskelig å vite når du kan stole på den informasjonen selskapene gir og når selskapet prøver å lure deg. En advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatning vil kunne veilede deg i dette og sørge for at du får erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak.

Kontakt oss