Vår guide med tips om prosessen ved yrkesskadeVår guide med tips om prosessen ved yrkesskade

Guide: Hva skjer i en yrkesskadesak?

En yrkesskade vil gi deg krav på erstatning, men det er mye du må være oppmerksom på i denne prosessen. Vi har derfor skrevet en guide, der vi forteller deg mer om prosessen du må gjennom når du skal søke erstatning etter en yrkesskade. Hvis det er noe du lurer på etter å ha lest denne guiden, eller du har spørsmål i din yrkesskadesak, kan du kontakte våre advokater helt uforpliktende.

Hva kommer du til å lære i denne guiden?

I denne guiden kommer vi til å ta deg gjennom sentrale elementer i en yrkesskadesak som det er viktig at du er bevisst på. Vi vil blant annet se nærmere på følgende punkter: 

  • Melding om yrkesskaden 
  • Bevis for arbeidsulykken 
  • Din opplysningsplikt til forsikringsselskapet 
  • Erstatningene du kan ha krav på etter yrkesskaden 
  • Spesialisterklæring ved varige plager etter yrkesskaden 
  • Oversikt over de ulike erstatningspostene etter en yrkesskade 

Hvis du får en yrkesskade, står du overfor en langvarig og komplisert prosess overfor forsikringsselskapet. Du vil som skadelidt både ha kontakt med forsikringsselskapet og med NAV. Dette er det mange som har vanskeligheter med å håndtere, særlig hvis man har en skade som krever behandling og annen medisinsk oppfølging. Da er det godt å vite at utgifter til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. 

Våre advokater har lang erfaring med yrkesskadesaker. Klikk her for å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe.


Melding om yrkesskaden - hvem har ansvaret for det?

Etter at arbeidsulykken har skjedd, plikter arbeidsgiver å melde dette inn til både forsikringsselskapet og NAV. Hvis arbeidsgiver ikke gjør det, kan du risikere å gå glipp av økonomiske rettigheter. Det er for eksempel mye vanskeligere å få en arbeidsulykke godkjent som en yrkesskade dersom det er gått mer enn et år fra arbeidsulykken skjedde til, NAV får melding om den. Da stilles det langt strengere krav til bevis rundt arbeidsulykken.

Bevis for arbeidsulykken - hva er det viktig å huske på?

Enkelte ganger kan det bli en diskusjon med forsikringsselskapet om hvordan arbeidsulykken faktisk skjedde og hvor dramatisk den var. Vi anbefaler derfor alle å: 

  1. Ta bilder av ulykkesstedet og de eventuelle innretningene som var involvert.
     
  2. Innhente skriftlige bekreftelser fra eventuelle vitner til ulykken. På denne måten kan du fremlegge så mye informasjon om selve ulykken som mulig, dersom det skulle bli spørsmål om dette fra forsikringsselskapets side. 


Hva innebærer din opplysningsplikt til forsikringsselskapet?

For å kunne ta stilling til hva ulykken har medført for deg, er det nødvendig for forsikringsselskapet å få en del opplysninger fra deg. Det er derfor lovbestemt at forsikringsselskapet har krav på å få den dokumentasjon som er nødvendig for å få vurdert saken din.

Du bør imidlertid merke deg at forsikringsselskapet ikke har krav på å få fullmakt fra deg til innhenting av medisinske opplysninger. Du bør la din advokat innhente disse opplysningene og la deg gjennomgå dem før de sendes til forsikringsselskapet. På denne måten sikrer du deg kontroll på at de opplysningene som ligger i saken er korrekte, eller i det minste en anledning til å kommentere dem samtidig som de oversendes forsikringsselskapet.

Det er viktig at forsikringsselskapet faktisk mottar alt av relevante opplysninger, også det som eventuelt taler imot din sak.

Hvilke erstatninger kan du ha krav på etter arbeidsulykken? 


Sykepenger etter yrkesskaden

Hvis du ikke klarer å jobbe etter ulykken, vil du ha krav på sykepenger det første året. Dette vil vanligvis dekke opp for det fulle inntektstapet ditt, opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Hvis du ville hatt høyere inntekt enn 6G, plikter forsikringsselskapet å dekke mellomlegget.

Dekning av utgifter som følge av arbeidsulykken

Du vil også kunne kreve dekning for de ekstra utgiftene du er blitt påført ved arbeidsulykken, i rimelig og nødvendig utstrekning. Dette kan være utgifter til behandling, ting som ble ødelagt i ulykken mv. Når det gjelder behandlingsutgifter mv,bør du undersøke om du kan få disse dekket gjennom NAV-systemet. Dette har sammenheng med at forsikringsselskapet normalt ikke vil akseptere å betale for en utgift som du kunne fått dekket gjennom det offentlige. Dekningen for behandlingsutgifter er veldig god i NAV ved yrkesskade. Du vil derfor normalt få dekket det aller meste gjennom det offentlige.

Merk at NAV har en tidsfrist på seks måneder på å kreve refusjon av utgifter. Du må derfor ikke vente for lenge med å sende en refusjonsanmodning til NAV, ellers vil du risikere å tape refusjonsmuligheten. Forsikringsselskapet vil ikke dekke utgiften om du har oversittet fristen hos NAV.

Erstatning for inntektsbortfall ved arbeidsavklaringspenger etter yrkesskaden

Etter at du er ferdig med sykemeldingsperioden, vil du kunne gå over på arbeidsavklaringspenger. Dette forutsetter at du fortsatt er ute av stand til å jobbe etter ulykken. De nærmere vilkårene for arbeidsavklaringspenger følger av folketrygdlovens kapittel 11, og du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til NAV.

Arbeidsavklaringspengene vil normalt utgjøre 66% av inntekten du hadde før ulykken inntraff. Dette gir med andre ord en betydelig økonomisk utfordring for de aller fleste. Dette inntektsbortfallet skal det ansvarlige forsikringsselskapet betale, og du kan fremsette krav om dette når du vet mer hvor stort tapet ditt er.

Ønsker du en uforpliktende prat med en advokat? Finn kontaktinformasjon her, eller bruk konktaktskjemaet nederst på siden.

Spesialisterklæring ved varige plager etter yrkesskaden

Man regner med at det tar minst 1-1,5 år fra ulykken, til man vet hvilke plager som eventuelt er blitt varige etter yrkesskaden. Hvis du fortsatt er plaget etter ulykken og det har gått såpass lang tid, vil forsikringsselskapet være med på å engasjere en spesialist for å få vurdert plagene du har, årsaken til plagene og hvilken betydning disse har for din helse og arbeidssituasjon.

Hvis du ikke allerede har engasjert advokat, må du gjøre det nå. Du bør kontakte en advokat som har erfaring med personskadesaker, og som dermed vet hvilke spesialister som i alle fall ikke skal lage spesialisterklæring i din sak.

De medisinske opplysningene som er innhentet i yrkesskadesaken sendes så til spesialisten sammen med et mandat og eventuelle andre dokumenter som kan være relevante. Spesialisten vil gjennomgå disse dokumentene og undersøke deg før selve erklæringen utarbeides. Hvis spesialisterklæringen aksepteres av begge parter, vil partene normalt begynne arbeidet med å beregne hvilken erstatning du skal ha etter ulykken.

Oversikt over de ulike erstatningspostene etter en yrkesskade

Erstatningen din vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter, som du kan lese mer om ved å følge de enkelte lenkene:


Husk at utgifter til advokat dekkes på lik linje som alle andre utgifter du har etter ulykken.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet under for en uforpliktende prat.

Kontakt oss