NPE-direktør ut mot kirurger
etter Norwait-skandalen

Norwait har gitt alvorlige pasientskader for kreftpasienter

Kreftpasienter har fått alvorlige skader og forverring av sykdommen sin etter å ha deltatt i forskningsstudien Norwait ved Haukeland universitetssykehus. I Aftenposten går NPE-direktør hardt ut om skadene og erstatningsutbetalingene.

(Aftenposten:) NPE-direktør Anne-Mette Gulaker sier til avisen at hun i sine over
30 år i Norsk Pasientskadeerstatning aldri har opplevd så mange alvorlige skader i kjølvannet av en enkelt studie, som det hun nå ser etter Norwait-studien.

Inkluderte feil pasienter i studien

Norwait var en studie for pasienter med kreft i endetarmen, der standardbehandling er operasjon. Omtrent 40 prosent av pasientene får strålebehandling før operasjonen, og hos 10–20 prosent av disse pasientene går svulsten helt tilbake etter strålebehandling. Tidligere studier har vist at flertallet av slike pasienter kan holdes under jevnlig observasjon uten at svulsten kommer tilbake. De som får gjenvekst av svulsten, kan opereres uten prognosetap.

I Norwait-studien skulle man sammenligne resultater fra pasienter hvor man avventet operasjon etter strålebehandling med behandlingen med resultater fra pasienter som fikk standardoperasjon. Forutsetningen  for å kunne delta i studien var imidlertid at svulsten var helt borte etter stråling. Ved Haukeland universitetssykehus ble 16 pasienter som ikke fylte forutsetningen likevel tatt med i studien. Flere fikk videre vekst av svulsten og spredning av kreften.

Kreftstudien politianmeldt

Da forholdet ble avdekket, ble det satt igang en tilsynssak og I november konstaterte Statens helsetilsyn flere lovbrudd. Det gjaldt både studiens prosjektleder, Helse Stavanger som koordinerende forskningsansvarlig og Haukeland universitetssykeshus. Nå er studien stoppet og Statens helsetilsyn har også anmeldt forholdet til politiet.

Kirurger bagatelliserer skadene

I en artikkel i Dagens Medisin skriver to kirurger tilknyttet Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe at det ikke er dokumentert at pasientene som ikke skulle vært med i gruppen har fått forverret diagnose, og at det er en belastning for pasientene at det rettes kritisk søkelys om undersøkelsen i media.

NPE-direktøren går hardt ut mot kirurgene og Aftenposten har listet opp innsigelsene hennes til følgende:

  • Så langt har ni pasienter søkt om erstatning i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter Norwait-studien.
  • Alle de ni sakene gjelder pasienter ved Haukeland universitetssjukehus.
  • Syv av pasientene har fått medhold i søknaden om erstatning.
  • I fem av de syv sakene har NPE konkludert med prognosetap, og at pasientene har vært utsatt for en alvorlig psykisk belastning.
  • I to av sakene har NPE gitt erstatning for andre forhold som skyldes svikt.

– Dette dreier seg om mennesker som er kommet i en langt dårligere situasjon enn de skulle vært satt i, sier hun til Aftenposten.

Skulle du erfare at legen eller annet helsepersonell har feilbehandlet deg, kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale og råd om hva du bør gjøre. Våre advokater har lang erfaring med pasientskadesaker, og vet hvordan du best skal forholde deg i et tungrodd og vanskelig system. 

Kontakt oss