Legetabber kan ramme mange. Årlig betales titalls millioner i pasientskadeerstatning.Legetabber kan ramme mange. Årlig betales titalls millioner i pasientskadeerstatning.

Lurer du på noe i din sak?

Kan du stole på fastlegen din?

De fleste fastleger gjør en god jobb. Men hva om fastlegen svikter deg og ikke gir deg riktig behandling, oppfølgning eller henvisning videre?

Dessverre kan man ikke stole på at legen alltid gjør en korrekt vurdering eller oppfølging. Mange pasienter opplever at legen feilaktig ikke følger opp svarene på prøver og undersøkelser. I verste fall kan pasienten bli alvorlig syk eller dø som følge av legetabber.

-        Selv om de fleste leger følger pasientene godt opp, erfarer vi at tilliten til legene kan være for høy. Fastlegene har mye å gjøre, og ikke alle er like flinke. De kan også gjøre feil. Da sitter pasienten igjen med helsemessig «svarteper» mens legene slipper unna med en advarsel, sier advokat og assosiert partner Kristin Kvanum Hestnes i Advokatfirmaet Robertsen.

Hva skjer i en pasientskadesak?

Mange klager på legetabber

Hele året behandler Helsetilsynet klagesaker mot leger og helsepersonell, og fatter vedtak om ulike reaksjoner mot dem som har gjort feil. I fjor fikk i alt 125 leger i Norge reaksjoner fra tilsynet.

1. august skrev Bergens Tidende om en sak hvor en pasient opplevde at blodprosenten falt som en stein, uten at fastlegen prøvde å finne årsaken. Den viste seg å være kreft. Fastlegen slapp unna med en advarsel fra Statens helsetilsyn.

En skriftlig advarsel til legen er en mager trøst for den som bli rammet av mangelfull eller feil behandling.

Har du blitt utsatt for en legetabbe, så kan du ha krav på erstatning. Da skal i tilfelle skaden meldes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som behandler saken og tar stilling til om du skal få erstatning eller ikke.  

Store utbetalinger av pasientskadeerstatning

I 2012 til 2016 ble det utbetalt 320 millioner kroner i erstatning til pasienter i Norge etter feil behandling eller manglende oppfølgning av fastlegen. En gjennomgang av NPE-sakene i denne perioden knyttet til behandling og oppfølging hos fastlege, viste at feilen som går igjen er svikt i diagnostikk.

For å ha krav på erstatning må pasientskaden skyldes svikt ved behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. 

Les mer om pasientskade: Har jeg rett på erstatning?

Legetabbe ga sen kreftdiagnose

I sommer behandlet Helsetilsynet sak om mangelfull oppfølging og diagnostisering av pasient med tarmkreft. Pasienten kom til fastlegen med mageproblemer og blod i avføringen. I klagen opplyste pasienten om gjentatte henvendelser til fastlegen for sterke magesmerter og blod i avføring gjennom åtte måneder, uten å bli henvist til spesialisthelsetjenesten.

Senere ble det påvist uhelbredelig tykktarmskreft med spredning til lever. Legen fikk kun en advarsel, og kan fortsette sin praksis.

Hvis du er usikker på om legen din har vurdert eller behandlet dine plager og symptomer på riktig måte kan du kreve en «second opinion». Det kan også være lurt å følge opp om fastlegen har fått og vurdert svar av prøver som blir tatt.

Skulle du erfare at legen eller annet helsepersonell har feilbehandlet deg, kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale og råd om hva du bør gjøre. Våre advokater har lang erfaring med pasientskadesaker, og vet hvordan du best skal forholde deg i et tungrodd og vanskelig system. 

Kontakt oss