Menerstatning skal erstatte tapt livskvalitetMenerstatning skal erstatte tapt livskvalitet

Skal du kreve ménerstatning?

Ménerstatning for tapt livskvalitet

Ménerstatning er en ikke-økonomisk erstatningspost, som skal erstatte tapt livskvalitet. Det betyr at ménerstatning ikke er relatert til noe konkret økonomisk tap, og derfor bare hensyntar hvilken fysisk skade du har fått med personskaden. Det er etter loven en betingelse at skaden er varig og betydelig for at du kan få ménerstatning.

Du kan ha krav på ménerstatning uansett om din personskade er en trafikkskade eller en yrkesskade. Hvis du har en yrkesskade kan du kreve ménerstatning fra både forsikringsselskapet og fra NAV.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Vær kritisk til forsikringsselskapets spesialist

I personskadesaker hvor erstatningen skal betales fra et forsikringsselskap, engasjeres ofte en spesialist som tar stilling til hvilke skader du har som er forårsaket av ulykken. Denne spesialisten betales av forsikringsselskapet, men du har rett til å være med og bestemme hvilken spesialist som skal brukes. Det er viktig å være kritisk til valget her, for noen spesialister får mye penger fra forsikringsbransjen for å konkludere i din disfavør og dermed frata deg muligheten til erstatning. 

Du må derfor ta kontakt med advokat som jobber mye med personskadeerstatning når spesialist skal engasjeres, slik at du kan få en kontroll på at spesialisten dere velger ikke skal ødelegge erstatningssaken din.

Hvordan beregnes ménerstatning?

En ménerstatning beregnes matematisk ut fra hvordan spesialisten har vurdert din medisinske invaliditetsgrad. Som utgangspunkt er det et krav om at den varige medisinske invaliditetsgraden du har, er på 15% eller mer. Den medisinske invaliditetsgraden baserer seg på invalidetabellen, og ménerstatningen baserer seg dermed på en veldig tabellarisk beregning når spesialisten først har konkludert med hvilke skader du har fått etter ulykken.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss