Flere skadde
i motorsykkelulykker

50% flere hardt skadde i motorsykkelulykker

Trygg Trafikk melder om en kraftig økning i alvorlige skader etter motorsykkelulykker. Dette kan gi mange kompliserte erstatningsoppgjør og en økning i utbetalinger av erstatning fra forsikringsselskapene.

Det har ikke vært noen merkbar økning i antall drepte på MC, men antallet hardt skadde har økt i perioden 2016-2020. Denne økningen var på nesten 50% de siste fem årene, viser tall fra Statens vegvesen og SSB. I gjennomsnitt er det 24 motorsyklister som blir hardt skadd hver måned.  Juli er verst med et snitt på 26 hardt skadde på motorsykkel.

Erstatning etter motorsykkelulykke

Hvis du har blitt skadet i en motorsykkelulykke, vil du ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som ulykken påfører deg. - Alvorlige skader kan gi kompliserte erstatningsoppgjør, og det er viktig å få bistand fra spesialisert advokat, slik at du får erstatningen du har krav på, forteller advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen. 

Forsikringsselskapene har egne spesialister som aktivt jobber for å betale deg minst mulig i erstatning. Det gjelder også for de som blir skadet i motorsykkelulykker.

Advokat Thorsteinn J. Skansbo

45-64 åringer skades oftest 

Ifølge Trygg trafikk var over halvparten av de hardt skadde på MC i sommermånedene i aldersgruppen 45-64 år i perioden. Det er en overvekt av eneulykker med utforkjøringer eller velt.

– Alle som ikke beskyttes av et karosseri er mer utsatt for alvorlige skader i trafikken. Motorsyklister er spesielt sårbare, til tross for at de fleste bruker verneutstyr. Fart spiller en stor rolle for skadeomfanget; jo høyere fart, jo større skader, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen på foreningens hjemmesider.

– Hvis du har vært borte fra sykkelen en stund anbefaler vi å delta på kurs og oppdatere kunnskapen før du setter deg på sykkelen. Vi vet at de fleste MC-førere tar gode valg. Men overvekten av hardt skadde førere mellom 45-64 år understreker hvor viktig det er å vedlikeholde kompetansen og trene regelmessig på sykkelen, fortsetter Johansen.

Uenige om statistikken

Norsk Motorcykkel Union (NMCU), som er en landsdekkende interesseorganisasjon for gatemotorsyklister i Norge, er uenige i bruken av statistikken som Tryg Trafikk baserer sin artikkel på. 

- At antall drepte har økt forteller bare at antall drepte har økt. For å finne ut om denne økningen i antall drepte også har medført en høyere risiko trenger man flere tall, står det på lederplass i foreningens hjemmesider hvor det også anføres at antall drepte og hardt skadde motorsyklister har blitt halvert i samme periode som antall registrerte sykler har blitt fordoblet.

Hva kan du kreve i erstatning?

Du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap. Det vil si at det erstatningskravet du kan fremme, må beregnes konkret for deg. Advokaten må derfor innhente mest mulig av relevant informasjon om hvordan trafikkskaden påvirker deg, og derved foreta beregninger av ditt erstatningskrav. De vanlige erstatningspostene etter en motorsykkelulykke er:

Det er viktig at advokaten får all relevant informasjon fra deg slik at erstatningen kan beregnes riktig.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss