personskadesiden

Thorsteinn J. Skansbo

Advokat og partner

Skansbo har jobbet som advokat siden 2000, og har en allsidig juridisk bakgrunn med hovedvekt på personskade- og forsikringsrett.

Andre fagområder er generell erstatningsrett, kontraktsrett og bistand til næringslivet

Vi i Advokatfirmaet Robertsen er uredde. Vi er ikke redde for å pushe våre standpunkter opp mot selskapet. Vi har vært så lenge i bransjen at selskapene kjenner oss. De vet hva vi står for, og de vet at vi ikke er redde for å stille dem til ansvar.

Vi har lang erfaring i forhandlinger og med å prosedere for domstolene i alle typer saker. Og vi oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Arbeidsområder: Forsikringsrett, personskade- og tingsskadeoppgjør, generell erstatningsrett, kontraktsrett og bistand til næringslivet.

Kontakt oss
Din beskjed