Thorsteinn J. Skansbo

Thorsteinn J. Skansbo

Advokat og partner

Advokat Skansbo har jobbet som advokat siden 2000, og har siden 2003 jobbet med hovedvekt på personskade-, erstatnings- og forsikringsrett. Han har vært medeier og partner i Advokatfirmaet Robertsen siden 2016.

Skansbo har en omfattende prosedyreerfaring for domstolene, samt som kurs- og foredragsholder. Han har lang erfaring med å forhandle frem gode løsninger for sine klienter overfor forsikringsselskaper og andre motparter.

Han er sensor for masteroppgaver ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, samt også på den årlige prisoppgaven for jusstudenter ved fakultetet.

Vi i Advokatfirmaet Robertsen er uredde. Vi er ikke redde for å pushe våre standpunkter opp mot selskapet. Vi har vært så lenge i bransjen at selskapene kjenner oss. De vet hva vi står for, og de vet at vi ikke er redde for å stille dem til ansvar.

Vi har lang erfaring i forhandlinger og med å prosedere for domstolene i alle typer saker. Og vi oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Arbeidsområder: Forsikringsrett, personskade- og tingsskadeoppgjør, generell erstatningsrett, kontraktsrett og bistand til næringslivet.

Kontakt oss