personskadesiden

Thorsteinn J. Skansbo

Advokat og partner

Advokat Skansbo har jobbet som advokat siden 2000, og har en allsidig juridisk bakgrunn med hovedvekt på personskaderett, erstatningsrett og forsikringsrett.

Andre fagområder er generell erstatningsrett, prosedyre for domstolene, kontraktsrett og bistand til næringslivet

Vi i Advokatfirmaet Robertsen er uredde. Vi er ikke redde for å pushe våre standpunkter opp mot selskapet. Vi har vært så lenge i bransjen at selskapene kjenner oss. De vet hva vi står for, og de vet at vi ikke er redde for å stille dem til ansvar.

Vi har lang erfaring i forhandlinger og med å prosedere for domstolene i alle typer saker. Og vi oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Arbeidsområder: Forsikringsrett, personskade- og tingsskadeoppgjør, generell erstatningsrett, kontraktsrett og bistand til næringslivet.

Kontakt oss