Erstatning for Korona
Covid 19

Erstatning for Korona

Koronapandemien har hatt enorme virkninger for oss alle. For noen får sykdommen alvorlige, helsemessige konsekvenser. Heldigvis har det kommet flere muligheter til å få erstatning etter Korona/Covid 19. Dette avhjelper de økonomiske konsekvensene av viruset for de som rammes.

Et av tiltakene som er gjort, er at Korona er tatt med på listen over yrkessykdommer som kan gi krav på yrkesskadeserstatning. Dette gjør at at personer som smittes av koronavirus på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, vil ha krav på erstatning på lik linje med andre yrkeskader.

Når er Korona en yrkessykdom?

Vi kjenner ennå ikke med sikkerhet til hvilke komplikasjoner som kan oppstå. Flere har fått skader på både lungene og hjerte- og karsystemet. Man har også sett at både personer med noe mildere og de med mer alvorlig sykdomsforløp kan slite med langvarig utmattelse, hodepine og tung pust. Mange kan slite med senplager, slik som redusert lungefunksjon og nedsatt kognitiv funksjon etter at behandlingen er avsluttet. 

Yrkessykdomsdekningen gjelder videre først og fremst hvis du jobber på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barnehjem eller aldershjem. - Den gjelder også ved andre jobber i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, men det er uklart hvilke yrker og arbeidssituasjoner dette omfatter, forteller advokat Thorsteinn J. Skansbo fra Advokatfirmaet Robertsen.

- Akkurat hva som skal til for å omfattes av forskriften er ikke avklart ennå. Når jussen er uavklart, blir det også komplisert å få medhold i et krav om erstatning. Derfor anbefaler vi alle som får komplikasjoner etter å ha fått Korona på jobb om å få spesialisert juridisk bistand så raskt som mulig.

advokat Thorsteinn J. Skansbo

Kan gi yrkesskadeerstatning

Etter at Korona / Covid 19  ble lagt til på listen over godkjente yrkessykdommer, så vil sykdommen også kunne gi krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Denne erstatningen behandles etter de samme reglene som andre yrkesskader, og vil dermed kunne gi de samme kravene på erstatning.

De samme usikkerhetsmomentene og uklarhetene for godkjenning hos NAV gjør seg imidlertid gjeldende også overfor forsikringsselskapene. Akkurat hvor mye som skal til for å bli dekket, er dermed foreløpig usikkert. Vi anbefaler deg derfor å melde skaden til både NAV og til forsikringsselskapet så snart som mulig.

Lurer du på hva som skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Korona som pasientskade

For å ha krav på erstatning for koronasmitte fra NPE, må smitten ha blitt påført deg som følge av medisinsk behandling. Du har den samme retten ved smitte av Korona som du har ellers ved smitte og infeksjon etter medisinsk behandling. Det innebærer at du ikke trenger å bevise at det var svikte i rutiner eller behandling som var årsak til smitten. Du må imidlertid sannsynliggjøre med mer enn 50% at du fikk smitten i helsestellet for å kunne få erstatning for Korona som pasientskade.

Det økonomiske tapet må være minst kr 10.000,- for at du kan få erstatning for pasientskade. Du kan kreve erstatning for de samme erstatningspostene som ved andre pasientskader, og prosessen med NPE vil også være den samme. 

Du kan lese mer om prosessen ved pasientskader her.

Advokatbistand

Det kan være vanskelig å vite hvordan du skal gå frem, og ikke minst å beregne hva du har krav på i erstatning. Derfor er det lønnsomt å bruke en advokat som har erfaring med erstatningssaker. En erfaren advokat vil kunne hjelpe deg få erstatningen du har krav på, og vil kunne gi det rådene du trenger underveis i erstatningssaken.

Ved yrkesskade dekkes utgifter til advokat av forsikringsselskapet på samme måte som alle andre utgifter etter ulykken. Også ved pasientskadesaker kan utgifter til advokat være dekket.

Våre advokater har lang erfaring med erstatningssaker, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss