Anne Grethe Kjelland

Anne Grethe Kjelland

Ass. partner

Anne Grethe Kjelland er advokat med personskader som spesialfelt. Hun har arbeidet med erstatningssaker etter personskader fra 1996, og holdt en rekke kurs innen dette feltet for advokater, dommere og spesialiserte medisinere. 

Advokat Kjelland er kjent for å være engasjerende og har en meget god pedagogisk tilnærming. Hun vil derfor kunne gi deg god veiledning og bistand gjennom erstatningssaken din

Kontakt oss