personskadesiden

Jon Clemet Jonassen

Juridisk saksbehandler

Jonassen er utdannet med Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø januar 2023. 

Kontakt oss