Jon Clemet Jonassen

Jon Clemet Jonassen

Advokatfullmektig

Jonassen er utdannet med Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø januar 2023. 

Kontakt oss