Jan Inge Thesen

Jan Inge Thesen

Advokat og partner

Advokat Jan Inge Thesen har jobbet som advokat siden 2000 og har en allsidig juridisk bakgrunn.

Advokat Thesen har bistått i flere omfattende saker, blant annet erstatningsoppgjør etter skipsforlis for pårørende, togulykke, flyhavari, brannskadeoppgjør, endring av skadeserstatningsloven m.m. 

Arbeidsområder: Tingskade, forsikringssaker, personskade- og erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, landbruksjuss, arbeidsrett og kontraktsrett, strafferett og prosedyre for domstolene.

"Klienten står i høysetet hos oss. Det mest givende med jobben for meg, er å hjelpe folk i nød. En sak jeg aldri glemmer er en sak hvor min klient fikk redusert sin erstatning for tapt livskvalitet fra NPE med begrunnelsen at han snart skulle dø. Jeg ga meg ikke, og arbeidet endte med lovendring. Det er jeg ganske stolt av. 

Jeg har bistått i større saker, som da jeg forsvarte alle de etterlatte etter Utvik-forliset. Mange saker jeg har på bordet dreier seg om enkeltpersoner. Noen er for næringsdrivende, det er gjerne kontraktsrett."

Arbeidsområder: Tingskade, forsikringssaker, eiendom, arbeidsrett og kontraktsrett.


Kontakt oss