personskadesiden

Jan Inge Thesen

Advokat og partner

Jeg har jobbet som advokat siden 2000, og før det jobbet jeg i IT-bransjen. Nå er det 17 år siden jeg begynte i Advokatfirmaet Robertsen.

"Klienten står i høysetet hos oss. Det mest givende med jobben for meg, er å hjelpe folk i nød. En sak jeg aldri glemmer er en sak hvor min klient fikk redusert sin erstatning for tapt livskvalitet fra NPE med begrunnelsen at han snart skulle dø. Jeg ga meg ikke, og arbeidet endte med lovendring. Det er jeg ganske stolt av. 

Jeg har bistått i større saker, som da jeg forsvarte alle de etterlatte etter Utvik-forliset. Mange saker jeg har på bordet dreier seg om enkeltpersoner. Noen er for næringsdrivende, det er gjerne kontraktsrett."

Arbeidsområder: Tingskade, forsikringssaker, eiendom, arbeidsrett og kontraktsrett.


Kontakt oss