Marina Alvsåker Welsh

Marina Alvsåker Welsh

Advokatfullmektig

Marina Alvsåker Welsh er jurist fra Universitetet i Oslo i desember 2020 og startet hos Advokatfirmaet Robertsen i november 2021. 

Hun tok spesialemner ved Universitetet i Lisboa, som en del av mastergraden. Welsh har skrevet masteroppgave innen fagområdet strafferett. 

Ved siden av studiene arbeidet Welsh som juridisk saksbehandler ved B.A.C.H., hvor hun behandlet erstatningsoppgjør etter bilulykker både i og utenfor Norge. Hun har også arbeidet hos Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum.


Kontakt oss