personskadesiden

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke?

Spør våre advokater

Arbeidsulykke

En arbeidsulykke kan dekke et bredt spekter av hendelser i yrkeslivet. For at en ulykkeshendelse skal kunne kategoriseres som en arbeidsulykke, så må ulykken som utgangspunkt inneholde et "plutselig" eller "uventet" element. Noen ganger kan det være vanskelig å få forsikringsselskapet eller NAV til å akseptere at ulykken fyller vilkårene for arbeidsulykke. Da er det viktig å bruke advokat som har erfaring med yrkesskadesaker, og som vet hvordan dialogen med forsikringsselskapet best skal håndteres.

Alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Dette er for å sikre alle arbeidstakere hvis de kommer ut for en arbeidsulykke. Som eksempel er det fremtidige inntektstapet ditt dekket gjennom det som kalles grunnerstatning. I tillegg til dette har du krav på særegne yrkesskadefordeler gjennom NAV. Dette viser seg blant annet gjennom at du har krav på ménerstatning og på å få en eventuell uførepensjon beregnet på en mer fordelaktig måte enn hva som er tilfelle for ordinær uførepensjon.

Typiske eksempler på arbeidsulykker kan være:

Hvis det først foreligger en arbeidsulykke i lovens forstand, så spiller det ikke noen rolle om arbeidsulykken er stor eller liten for at du skal ha krav på yrkesskadeerstatning. Størrelsen på en eventuell erstatning vil imidlertid være avhengig av hvordan yrkesskaden påvirker deg økonomisk. En ellers lik ulykke kan gi forskjellige erstatninger for de ulike skadelidte, avhengig bl.a. av hvilken jobb du har, hvilke muligheter du har på arbeidsmarkedet og hvordan du fungerer med skaden. Dette kan medføre vanskelige prosesser og en langtrukken dialog med forsikringsselskapet.

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke som du vurderer å søke erstatning for, bør du derfor kontakte en advokat for en vurdering av hvilke muligheter du har til å kreve erstatning for yrkesskaden din. Det er en klar fordel å få en vurdering fra en advokat som er spesialist på personskade- og erstatningssaker, slik at du får godt kvalifiserte råd. Dette er den beste måten å sikre deg den erstatningen du har krav på.

Det er mange som lurer på hva man skal gjøre, og hva man har krav på hvis man har blitt utsatt for en arbeidsulykke. Derfor har vi laget en egen guide som du kan lese på våre nettsider: Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss