Har du fått en klemskade etter en arbeidsulykke?

Klemskade

Klemskader etter arbeidsulykker kan gi betydelige erstatningskrav. Våre advokater har spisskompetanse på yrkesskade- og erstatningsrett, og hjelper deg med å få erstatningen du har krav på.

Klemskade som yrkesskade 

Klemskader er en type skade som skjer ganske ofte, og er relativt vanlige resultater etter arbeidsulykker. En klemskade kan være mindre, og kun rettet mot enkelte kroppsdeler, men den kan også være dramatisk og omfattende, særlig der det er tungt og stort maskineri involvert. Som eksempel er det mange alvorlige klemskader som yrkesskader i offshore-næringen. Hvis du vurderer å søke erstatning etter en klemskade bør du høre med en advokat som jobber mye med personskade- og erstatningsrett.

Erstatning etter klemskade bør kreves ved hjelp av advokat 

Erstatning etter klemskade bør kreves ved hjelp av advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett (yrkesskadeadvokat). Alle yrkesskadesaker reiser problemstillinger i forhold til både årsakssammenheng og erstatningsberegning som en spesialisert advokat lettere kan håndtere enn en advokat som ikke jobber så mye med personskade. Hvis du vurderer å søke erstatning etter klemskade bør du derfor engasjere en advokat som jobber mye med erstatningsrett.

Hva kan du få i erstatning etter klemskade?

I gjennomsnitt betales det ut omtrent kr 500.000,- for en klemskade, der denne danner grunnlag for yrkesskadeerstatning. Hva du kan kreve i erstatning etter din klemskade er det imidlertid vanskelig å si noe generelt om, ettersom alle erstatningskrav skal beregnes individuelt. Det vil si at man må se helt konkret på hvordan klemskaden påvirker deg i din hverdag, og man må se på hver enkelt erstatningspost. Hva andre har fått i erstatning for sin klemskade er dermed ikke av så stor betydning for deg.

De vanligste erstatningspostene ved yrkesskadesaker er:

Erstatning etter arbeidsulykke? Våre advokater bistår deg

Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en arbeidsulykke, bør du derfor få en vurdering fra en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning. Du vil da få en gjennomgang av yrkesskadesaken din og nærmere vurderinger av hvilke muligheter du har til å kreve erstatning etter klemskaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker, som klemskade i forbindelse med arbeidsulykke. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss