personskadesiden

Har du fått en klemskade etter en arbeidsulykke?

Klemskade

Klemskader etter arbeidsulykker kan gi erstatningskrav. Våre advokater har spisskompetanse på yrkesskade- og erstatningsrett, og har bistått skadelidte siden 1987.

Klemskader er en type skade som skjer ganske ofte, og er relativt vanlige resultater etter arbeidsulykker. En klemskade kan være mindre, og kun rettet mot enkelte kroppsdeler, men den kan også være dramatisk og særlig der det er tungt og stort maskineri involvert. Som eksempel er det mange alvorlige klemskader som yrkesskader i offshore-næringen. Hvis du vurderer å søke erstatning etter en klemskade bør du høre med en advokat som jobber mye med personskade- og erstatningsrett.

I gjennomsnitt betales det ut omtrent kr 500.000,- for en klemskade, der denne danner grunnlag for yrkesskadeerstatning. Hva du kan kreve i erstatning etter din klemskade er det imidlertid vanskelig å si noe generelt om, ettersom alle erstatningskrav skal beregnes individuelt. Hva andre har fått i erstatning for sin klemskade er dermed ikke av så stor betydning for deg.

Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en arbeidsulykke, bør du derfor få en vurdering fra en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning. Du vil da få en gjennomgang av yrkesskadesaken din og nærmere vurderinger av hvilke muligheter du har til å kreve erstatning etter klemskaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss