Har du fått en stikkskade på jobb?

Stikkskade

Alle yrkesskader kan gi krav på erstatning. Hør med våre advokater hvordan vi kan hjelpe deg.

Stikkskader kan forekomme som yrkesskade for helsepersonell som håndterer sprøyter og andre som bruker spisse gjenstander mens de er i arbeid. For helsepersonell kan en stikkskade gi risiko for smitte og blodsmitte, noe som kan gi svært alvorlige skadefølger. Hvis du tenker på å kreve erstatning etter stikkskade bør du kontakte advokat som jobber mye med yrkesskade- og erstatningsrett.

Personer som stikker seg på sprøyter, enten det er innenfor eller utenfor helseinstitusjon opplever dette som svært dramatisk og det er stor frykt for å bli smittet med hiv eller hepatitt. De må derfor følges godt opp og tilbys eventuell psykologisk hjelp. Det er ikke uvanlig at man på i denne fasen er helt ute av stand til å jobbe etter stikkskaden.

Henslengte, brukte sprøyter som man stikker seg på, kan være brukt av stoffmisbrukere og kan derfor inneholde blodbårne virus. Misbrukere i Norge har høy forekomst av smitteførende hepatitt C, moderat forekomst av smitteførende hepatitt B og svært lav forekomst av hiv.

Alle sykehus og laboratorier har klare prosedyrer for oppfølging av stikkskader. Det skal tas blodprøver av den som har vært utsatttt for stikkskaden og hvis det er mulig, skal de samme prøvane tas av personen som blodet stammer frå..

Har du fått stikkskade som yrkesskade, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du opplever som en følge av skaden. Du bør da kontakte advokat og få hjelp til å få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss