Skal du kreve erstatning etter stikkskade?

Erstatning etter stikkskade

Det kan oppleves dramatisk å få en stikkskade, og yrkesskaden kan gi krav på erstatning. La våre advokater hjelpe deg.

Erstatning etter stikkskade kan kreves hvis skaden for eksempel skjer på jobb. Stikkskader er bl.a. aktuelt for helsepersonell og andre yrkesaktive som håndterer sprøyter og spisse gjenstander mens de er i arbeid. Hvis du tenker på å kreve erstatning etter stikkskade bør du kontakte advokat som jobber mye med yrkesskade- og erstatningsrett, slik at du får hjelp til å få erstatningen du har krav på..

For helsepersonell kan en stikkskade gi risiko for smitte og blodsmitte, noe som kan gi svært alvorlige skadefølger. Personer som stikker seg på sprøyter, opplever dette som svært dramatisk og kan ha frykt for å bli smittet med HIV eller hepatitt. De må derfor følges godt opp og eventuelt også tilbys psykologisk hjelp for bedre å håndtere situasjonen. Det er ikke uvanlig at man på i denne fasen er helt ute av stand til å jobbe etter stikkskaden.

Har du fått stikkskade som yrkesskade, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du opplever som en følge av skaden. Dette gjelder både lidt tap og eventuelt fremtidstap hvis stikkskaden påvirker deg fremover i tid. Erstatningsberegningen kan i yrkesskadesaker være komplisert, og det gjelder også hvis man krever erstatning etter stikkskade. Du bør derfor kontakte advokat som har erfaring med yrkesskadesaker, slik at du får bistand til å få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss