Er du blitt skadet
etter konstruksjonssvikt?

Konstruksjonssvikt

Konstruksjonssvikt kan gi alvorlige yrkesskader, og krav på erstatning. Kontakt våre advokater for hjelp i din yrkesskadeerstatningssak.

Konstruksjonssvikt kan skje som arbeidsulykke både offshore og i bygg- og anleggsbransjen. Konstruksjonssvikt kan være svært dramatisk for den som utsettes for dette, og det kan lede til svært alvorlige yrkesskader. Historisk i Norge vil nok den mest kjente ulykken med konstruksjonssvikt være Aleksander Kjelland-fra 1980, der 123 mennesker døde. Konstruksjonssvik kan imidlertid forekomme på langt mindre skala enn dette, og likevel gi alvorlige yrkesskader som man kan søke om erstatning for.

Har du blitt skadet på jobb etter en konstruksjonssvikt, kan du kreve yrkesskadeerstatning fra det forsikringsselskapet som din arbeidsgiver har kjøpt forsikring fra. De skadene du har fått som en følge av konstruksjonssvikten skal dermed ikke medføre at du får økonomiske problemer, selv om du skulle bli ute av stand til å jobbe som før.

Erstatning etter arbeidsulykke skal beregnes individuelt, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået for denne type skader. Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en konstruksjonssvikt, bør du få en vurdering fra en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss