Skal du kreve
erstatning etter konstruksjonssvikt?

Erstatning etter konstruksjonssvikt

Hva kan du kreve i erstatning etter konstruksjonssvikt? Våre advokater hjelper deg!

Erstatning etter konstruksjonssvikt kan kreves der den medfører en yrkesskade. Et erstatningsoppgjør etter yrkesskade kan være vanskelig å håndtere, og du bør derfor engasjere advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. Dette gjelder også særlig for krav om erstatning etter konstruksjonssvikt, som kan medføre svært alvorlige yrkesskader.

Hvis du har fått en yrkesskade etter en konstruksjonssvikt, kan du kreve yrkesskadeerstatning fra det forsikringsselskapet som din arbeidsgiver er yrkesskadeforsikret hos. Konstruksjonssvikt kan eksempelvis skje som arbeidsulykke både offshore og i bygg- og anleggsbransjen.

Yrkesskadeerstatning skal beregnes individuelt, noe som innebærer at man må se helt konkret på hvordan yrkesskaden påvirker deg og din økonomi for å kunne beregne erstatningen. Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en konstruksjonssvikt, bør du derfor få en vurdering fra en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss