Lurer du på om du har en sak?

Yrkesskade: Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er veldig utsatt for yrkesskader, mer enn mange andre yrker. Ved byggeplasser kan både manglende sikring og farefulle arbeidsforhold resultere i alvorlige yrkesskader. 

Bygg- og anleggsbransjen er relativt utsatt for arbeidsulykker, og det er dermed mange saker om yrkesskadeerstatning som har sitt opphav fra denne bransjen. Hvis du jobber i bygg- og anleggsbransjen og har vært utsatt for en arbeidsulykke, kan du ha krav på erstatning. Du bør i tilfelle kontakte advokat hos oss for å få en vurderinger av hvilke muligheter du har til å fremme ditt krav om erstatning.

Hvorfor er det mange yrkesskader ved bygg- og anlegg?

Årsaken til at bygg- og anleggsbransjen er utsatt for arbeidsulykker er kombinasjonen av store innretninger som befinner seg på arbeidsplassen, samt også de høyder og ulike arbeidssteder som den enkelte arbeidstakeren må forholde seg til. Dette gjør at risikoen for en arbeidsulykke blir større her enn innenfor de fleste andre bransjer.

En arbeidstaker innenfor bygg- og anleggsbransjen vil kunne være særlig utsatt for bruddskader, hodeskader, ryggskader, kneskader og andre typiske traumeutløste skadetyper. Hvis disse er alvorlige, kan de sette begrensninger for hvordan den enkelte arbeidstakeren fungerer i jobb etter arbeidsulykken. Mange som utsettes for alvorlige ulykker innenfor bygg- og anleggsbransjen er ikke i stand til å komme tilbake i samme jobb som før.

Hva kan jeg få i yrkesskadeerstatning?

Erstatning etter arbeidsulykke skal beregnes individuelt, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået for yrkessskader. Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en arbeidsulykke, bør du få en vurdering fra en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss