Noen trafikkulykker
er også
yrkesskader

Trafikkulykke som yrkesskade

Noen trafikkulykker skjer mens man er på jobb. Da er ulykken juridisk sett både en trafikkskade og en yrkesskade. Når en trafikkulykke også er en arbeidsulykke, kan du velge hvordan erstatningen beregnes. Da lønner det seg å få råd fra en erfaren advokat så du ikke velger feil. Hvis du lurer på hva som lønner seg i din sak, kan du kontakte våre advokater helt uforpliktende.

En trafikkulykke kan være både en trafikkskade og en yrkesskade. Dette kan f.eks. være ved en trailerulykke der sjåføren av traileren blir skadet. At en trafikkulykke er både trafikkskade og yrkesskade betyr at du kan velge den erstatningsordningen som gir deg best dekning når du skal kreve erstatning. Skal du kreve slik erstatning, bør du kontakte advokat som er spesialist på trafikkskade- og yrkesskadesaker.

Å beregne erstatning etter en trafikkskade og en yrkesskade er en vanskelig prosess for den som ikke er vant til å jobbe med denne type saker. Erstatningen skal beregnes ut fra din konkrete situasjon, slik at det ikke er så mye å hente på å sammenligne hva andre personer har fått for sine skader.

At du kan velge erstatningsordning når det er en trafikkulykke som også er en yrkesskade, innebærer at du kan velge mellom de to samlede oppgjørsformene. Du kan altså ikke velge mellom de ulike erstatningspostene fra de to ordningene, slik at du får en kombinert løsning. Dette har vært oppe for Høyesterett, som bestemte at det er de samlede slutterstatningene du kan velge mellom. Som din advokat vil vi hjelpe deg med å beregne hvilken erstatningsform du skal velge.

Det er bilforsikringsselskapet som normalt står for saksbehandlingen og utredningen, og så vil selskapene ordne opp seg imellom etter at erstatningen er utbetalt til deg. Du trenger dermed ikke bekymre deg for hvilket selskap du skal forholde deg til, men må sørge for at trafikkulykken er meldt til både trafikkforsikringen og til yrkesskadeforsikringen, så vel som til NAV.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med både trafikkskadesaker og yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss