Skal du kreve erstatning
etter offshore-ulykke?

Offshore-ulykke

Offshore-ulykke kan gi alvorlige skader, og medfører krav på yrkesskadeerstatning

Ulike offshore-ulykker har vært en del av hverdagen for petroleumsindustrien så lenge en har drevet petroleumsvirksomhet. I tillegg har mange fått yrkesskader, de fleste trolig knyttet til mindre arbeidsulykker, støy, bruk av farlige kjemikalier og ved dykkersykdommer. Har du vært utsatt for en offshore-ulykke, vil du ha krav på yrkesskadeerstatning. Hvis yrkesskaden din er alvorlig nok, kan du i tillegg ha mistet helseattesten din. Dette vil utløse en egen utbetaling under loss of license-forsikringen.

Den store risikoen for offshore-ulykker gjør at det legges ned mye ressurser på sikkerhet og beredskap for å ivareta ansatte i næringen. I forhold til sikkerhets- og beredskapstiltak, så deles offshore-ulykker gjerne inn i tre hovedtyper:

Med storulykker menes vanligvis ulykker som har potensial til å medføre minst 5 omkomne, eller ulykker som skyldes svikt av flere sikkerhets- og beredskapssystemer og -tiltak. Arbeidsulykker er ulykker som vanligvis rammer en og en av gangen, i sjeldne tilfeller to eller flere. Helikopterulykker er egentlig storulykker, men da under transport med helikopter mellom land og innretningene, eller mellom innretninger. Rettslig sett er det imidlertid viktig å merke seg at alle disse ulykkene er å anse som arbeidsulykker.

Hvis du har vært utsatt for en offshore-ulykke, og ønsker å søke erstatning, så bør du kontakte advokat som er godt vant til å jobbe med yrkesskadesaker.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss