personskadesiden

Loss of license forsikring

Loss of license forsikring kan gi betydelige utbetalinger. Kontakt våre advokater idag og få erstatningen du har krav på.

Loss of license-forsikring, er en forsikring man har ved yrker som krever helseattest, for eksempel ansatte i offshorebransjen, piloter mv. Ved en forsikring for loss of license vil du sikre deg en tilleggserstatning hvis du ikke lenger kan jobbe som tidligere, og mister helseattesten. Skal du kreve erstatning for loss of license, bør du kontakte advokat som er erfaren med personskadesaker, og vi anbefaler at du engasjerer advokat gjennom Personskadesiden.no.

Les om våre resultater her

Hvis du først tilhører en yrkesgruppe som er avhengig av helseattest for å stå i jobb, så vil du som regel også ha en loss of license forsikring dekket av arbeidsgiver. Hvis du har helseplager som gir tap av lisens, så kan forsikringen komme til utbetaling. Fra hvilket tidspunkt du har krav på oppgør under loss of license-forsikring reguleres av de aktuelle forsikringsvilkårene og av forsikringsavtaleloven.

Hvis du mister helseattesten som en følge av en yrkesskade, så vil du oppleve at loss of license-forsikring samordnes med yrkesskadeforsikringen. Det betyr at du får fradrag i oppgjøret ved yrkesskadeforsikringen for det som ble utbetalt fra loss of license-forsikringen.

Har du problem med oppgjør under en loss of license-forsikring eller har spørsmål i forbindelse med din erstatningssak og yrkesskadesak for øvrig, så bør du ta kontakt med advokat som kan hjelpe deg i prosessen mot et riktig erstatningsoppgjør.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med loss of license-saker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss
Din beskjed