Loss of license-forsikring er som regel veldig aktuelt for sjømenn eller for de som jobber innen offshore.Loss of license-forsikring er som regel veldig aktuelt for sjømenn eller for de som jobber innen offshore.

Lurer du på om du har en sak?

Loss of license forsikring

Loss of license-forsikring, er en forsikring man har ved yrker som krever helseattest, for eksempel ansatte i offshorebransjen, piloter mv. Ved en forsikring for loss of license vil du sikre deg en tilleggserstatning hvis du ikke lenger kan jobbe som tidligere, og mister helseattesten.

Hvis du først tilhører en yrkesgruppe som er avhengig av helseattest for å stå i jobb, så vil du som regel også ha en loss of license forsikring dekket av arbeidsgiver. Hvis du har helseplager som gir tap av lisens, så vil det gjøre at forsikringen kommer til utbetaling. Fra hvilket tidspunkt du har krav på oppgør under loss of license-forsikring reguleres av de aktuelle forsikringsvilkårene og av forsikringsavtaleloven.

Hvis du mister helseattesten som en følge av en yrkesskade, så vil du oppleve at loss of license-forsikring samordnes med yrkesskadeforsikringen. Det betyr at du får fradrag i oppgjøret ved yrkesskadeforsikringen for det som ble utbetalt fra loss of license-forsikringen.

Har du problem med oppgjør under en loss of license-forsikring eller har spørsmål i forbindelse med din erstatningssak og yrkesskadesak for øvrig, så bør du ta kontakt med advokat som kan hjelpe deg i prosessen mot et riktig erstatningsoppgjør.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med loss of license-saker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss