Har du fått en yrkesskade?

Yrkesskadeforsikring

Er du skadet i en arbeidsulykke, har du krav på erstatning fra din yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen skal sikre deg slik at du ivaretas økonomisk hvis du ikke lenger kan jobbe som tidligere med skaden. Du bør ikke stå alene mot et selskap som vil spare penger på din bekostning, og anbefaler deg å kontakte advokat gjennom Personskadesiden. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring som alle arbeidsgivere plikter å ha for sine arbeidstakere. Yrkesskadeforsikringen innebærer at hvis du utsettes for en arbeidsulykke, så har du også en forsikringsmessig garanti som skal sikre deg slik at du ikke lider et økonomisk tap selv om yrkesskaden skulle sette deg ute av stand til å jobbe videre.

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen er en anerkjennelse av at arbeidstakere kan bli pålagt å oppsøke situasjoner som kan sette dem i en risko for arbeidsulykker mens de utfører arbeid for arbeidsgiver, og at det da er rimelig at arbeidstaker er dekket mot å lide økonomisk dersom denne risikoen for skade skulle slå til. Ved et slikt tilfelle vil yrkesskadeforsikringen besørge en inntektsgaranti for dem som får alvorlige yrkesskader.

Fordi arbeidsgiver har egen yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine, så vil ikke et krav om yrkesskadeerstatning påvirke arbeidsgiveren økonomisk på noe vis. Det er forsikringsselskapet som skal betale erstatningen, og arbeidsgiver har bare et ansvar for å melde yrkesskaden til yrkesskadeforsikringsselskapet og til NAV.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss