Tap av helseattest kan gi krav på erstatning.Tap av helseattest kan gi krav på erstatning.

Lurer du på om du har en sak?

Tap av helseattest

Tap av helseattest kan gi store inntektsmessige konsekvenser, og kan bety at du ikke lenger kan jobbe offshore eller på båt. Det er vanlig å ha forsikringsdekning for det tapet som dette medfører, og dette er erstatning som kan være godt å ha når uhellet er ute. Våre advokater kan hjelpe deg med dette og erstatningsoppgjøret ellers.

En helseattest har som formål å garantere at du har den fysiske og psykiske formen som skal til for å fungere i den krevende arbeidshverdagen som er i offshorebransjen. Denne må fornyes hvert andre år, av en godkjent petroleumslege. Ved en forsikring for tap av helseattest vil du sikre deg en tilleggserstatning hvis du ikke lenger kan jobbe som tidligere, og mister helseattesten din.

Skal du kreve erstatning for tap av helseattest, bør du kontakte advokat som er erfaren med personskadesaker slik at du får den erstatningen du har krav på. Vi anbefaler at du engasjerer advokat gjennom Personskadesiden.no hvis du skal kreve erstatning for tap av helseattest.

Les om våre resultater her

Helseattesten skal bl.a. vise at du er:

  • i fysisk og psykisk stand til å mestre opphold på innretningen, samt en evakueringssituasjon.
  • i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs.

Forsikring for tap av helseattest er i utgangspunktet en selvstendig forsikringsordning, men hvis du mister helseattesten som en følge av en yrkesskade, så vil du oppleve at forsikringen samordnes med yrkesskadeforsikringen. Det betyr at du får fradrag i oppgjøret ved yrkesskadeforsikringen for det som ble utbetalt fra forsikringen for tap av helseattesten.

Har du problem med oppgjør under en forsikring for tap av helseattest, eller har spørsmål i forbindelse med din erstatningssak og yrkesskadesak for øvrig, så bør du ta kontakt med advokat som kan hjelpe deg i prosessen mot et riktig erstatningsoppgjør.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med saker om tap av helseattest. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss