Helikopterulykker kan gi betydelige erstatningskrav. Du bør forhøre deg med erfarne advokater om hvilke rettigheter du har. Helikopterulykker kan gi betydelige erstatningskrav. Du bør forhøre deg med erfarne advokater om hvilke rettigheter du har.

Lurer du på om du har en sak?

Helikopterulykke

Helikopterulykker er svært dramatiske, og kan gi betydelige erstatningskrav. Er du på jobb når ulykken inntreffer, vil den anses som en yrkesskade i tillegg til å omfattes av helikopterets forsikringsordninger. Din sak er avhengig av dyktig rådgivning for at du skal få erstatningen du har krav på.

Det forekommer heldigvis ikke mange helikopterulykker, men de har svært alvorlig konsekvenser når de skjer. Helikoptertransport forekommer ofte offshore, men også eksempelvis i ambulansetransport. En helikopterulykke kan være en yrkesskade dersom du er i jobb når ulykken skjer. Du vil da ha forsikringsdekning gjennom både helikopterets forsikring og gjennom yrkesskadeforsikringen.

Det viktigste tiltaket for å forhindre helikopterulykkerer å besørge utskifting av eldre helikopter til nyere med langt større feiltoleranse. Dette medfører at utilsiktede enkelfeil ikke lenger skal kunne føre til helikopterulykker som totalhavari. Dermed begrenses også antallet yrkesskader etter helikopterulykker.

Hvis du har blitt skadet etter en helikopterulykke og ønsker å fremme et krav om erstatning, eventuelt som krav om forsørgertapserstatning, så bør du kontakte advokat til å hjelpe deg med å fremme kravet på dine vegne. Prosessen mot erstatning kan være lang og vanskelig, og det er derfor lønnsomt å engasjere noen som kan prosessen.

Erstatning etter helikopterulykke skal beregnes individuelt, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået for denne type skader. Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en helikopterulykke, bør du få en vurdering fra en advokat som er spesialist på erstatning.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss