Skal du kreve erstatning
etter offshore-ulykke?

Erstatning etter offshore-ulykke

Les om hva du kan kreve i erstatning for yrkesskade etter offshore-ulykke

Erstatning etter offshore-ulykke bør kreves ved hjelp av advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. En offshore-ulykke kan gi omfattende skader, avhengig av ulykkens alvorlighetsgrad og hvordan den påvirker den enkelte som har fått personskaden. 

Har du vært utsatt for en offshore-ulykke, vil du ha krav på yrkesskadeerstatning. Hvis yrkesskaden din er alvorlig nok, kan du i tillegg ha mistet helseattesten din. Dette vil utløse en egen utbetaling under loss of license-forsikringen.

Ulykkespotensialet offshore er stort. Dette har sammenheng med at det er store maskiner som håndteres, og som i seg selv har stort potensiale for å forårsake alvorlige yrkesskader. I tillegg til dette kommer at arbeidsprosessene ofte må håndteres under tidspress, noe som er med på å øke skaderisikoen ved arbeid offshore. I tillegg kommer faremomentene ved dårlig vær, og arbeid som likevel må ferdigstilles uansett værforhold.

Antallet arbeidsulykker de siste årene har gått ned når det gjelder offshore-bransjen, noe som er et resultat av en stadig større bevissthet rundt trygge arbeidsforhold. Er du utsatt for en arbeidsulykke offshore, kan imidlertid skadefølgene bli store, og de økonomiske konsekvensene kan være vanskelig å håndtere. Hvis du har vært utsatt for en offshore-ulykke, og ønsker å søke erstatning, så bør du derfor kontakte advokat som er godt vant til å jobbe med yrkesskadesaker.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss