Skal du kreve erstatning etter dykkerulykke?

Dykkerulykke

De fleste dykkerulykkene skjer fordi den som dykker forbereder seg for dårlig, eller prøver å gjøre noe vedkommende ikke har tilstrekkelig erfaring til å gjøre. Dykkerulykke i arbeid vil gi krav på erstatning. Våre advokater hjelper deg få riktig yrkesskadeerstatning.

Hvis man blir utsatt for en dykkerulykke mens man er på jobb, f.eks. offshore, vil dykkerulykken ofte være en konsekvens av at man er i en svært stresset situasjon, og at det skjer noe plutselig eller uventet som fører til ulykken. Hvis du har fått en yrkesskade etter en dykkerulykke, kan du kreve erstatning for denne.

Hvis du vurderer å kreve erstatning etter å ha vært innblandet i en dykkerulykke, står du overfor en lang og vanskelig prosess. Du må sannsynligvis gjennom en rekke utredninger før man kan si noe konkret om hvilke skadefølger du har fått etter dykkerulykken. Etter at man har slått fast de medisinske konsekvensene, begynner også arbeidet med selve beregningen av yrkesskadeerstatning for deg.

Erstatning etter arbeidsulykke skal beregnes individuelt, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået for denne type yrkesskader etter dykkerulykker. Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en dykkerulykke, bør du engasjere en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss