Skal du kreve erstatning
etter dykkerulykke?

Erstatning etter dykkerulykke

Erstatning etter dykkerulykke kan gi krav på yrkesskadeerstatning, hvis den skjer mens du dykker i jobben. Våre advokater hjelper deg.

Erstatning etter dykkerulykke som yrkesskade bør kreves via advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Dette er fordi en dykkerulykke kan medføre kompliserte personskader som det kan være vanskelig å foreta en erstatningsmessig beregning av. hvis du ikke allerede har erfaring med erstatningsberegning etter yrkesskade. Det er for de fleste skadelidte mer enn nok å forholde seg til de helsemessige utfordringene, og en advokat som har erfaring med yrkesskadesaker kan dermed være med på å avhjelpe ved å håndtere dialogen med forsikringsselskapet for deg.

Hvis du vurderer å kreve erstatning etter dykkerulykke, står du overfor en lang og vanskelig prosess. For det første må du gjennom mange behandlinger for å få stabilisert helsetilstanden din etter dykkerulykken. Du må også mest sannsynlig gjennom en rekke utredninger før medisinske sakkyndige kan si noe konkret om hvilke varige skadefølger du har fått etter dykkerulykken. Etter at man har slått fast de medisinske konsekvensene, begynner også arbeidet med selve beregningen av yrkesskadeerstatning for deg.

Erstatning etter dykkerulykke skal beregnes individuelt, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået for denne type yrkesskader. Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en dykkerulykke, bør du engasjere en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss