En fallulykke kan gi alvorlige skader. En fallulykke kan gi alvorlige skader.

Trenger du hjelp etter fallulykke?

Fallulykke

Den som har vært utsatt for en fallulykke på jobb, kan ha krav på erstatning. Som yrkesskadet, kan imidlertid prosessen for å få erstatning være både langdrøy og komplisert. For å finne ut av hva du kan ha krav på, bør du bruke advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett.

Fallulykke er i hovedsak ulykker knyttet til gjenstander som faller ned , og som treffer personer, personer som faller ned fra stillaser mv, og personer som blir truffet av rullende rør eller andre bevegelige gjenstander. Fallulykker er relativt vanlige arbeidsulykker innenfor bygg- og anleggsbransjen, samt også offshore. En fallulykke kan gi varige yrkesskader og dermed også krav på erstatning.

Hvilke yrkesskader en fallulykke kan gi, vil være avhengig av hvordan arbeidsulykken er og hvordan den enkelte arbeidstakeren ble truffet eller falt. Vanlige yrkesskader etter en fallulykke kan imidlertid være:

Hvis du har vært i en fallulykke og vurderer å kreve erstatning for skadene fallulykken har pådratt deg, bør du oppsøke advokat og høre nærmere om mulighetene du har. Det er vanskelig å si noe generelt om erstatningsnivået, fordi et erstatningskrav alltid skal beregnes individuelt for den enkelte. Det er dermed mindre interessant å se på hva andre personer har fått i erstatning for sine skader.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss