Skal du kreve
erstatning etter fallulykke?

Erstatning etter fallulykke

Fallulykke på jobb kan gi yrkesskade og krav på erstatning. Våre advokater hjelper deg få yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Erstatning etter fallulykke og yrkesskade bør håndteres av advokat som har erfaring med yrkesskadesaker. Dette er fordi en en fallulykke kan medføre store økonomiske konsekvenser for den som blir utsatt for det, og det kan være vanskelig å vite hvordan man best skal håndtere yrkesskadesaken overfor forsikringsselskapet. Dette vil en advokat som har relevant erfaring kunne bistå deg med, slik at du får den erstatningen du har krav på etter fallulykken.

Med fallulykke forstås gjerne arbeidsulykker hvor gjenstander faller ned og treffer personer, personer som faller ned fra stillaser mv. Fallulykker er relativt vanlige arbeidsulykker innenfor bygg- og anleggsbransjen, samt også offshore. En fallulykke kan gi varige yrkesskader og dermed også krav på erstatning.

Hvilke yrkesskader en fallulykke kan gi, vil være avhengig av hvordan arbeidsulykken er og hvordan den enkelte arbeidstakeren ble truffet eller falt. Hvis du har vært i en fallulykke og vurderer å kreve erstatning for skadene fallulykken har pådratt deg, bør du oppsøke advokat og høre nærmere om mulighetene du har. Forsikringsselskapet vil som utgangspunkt prøve å betale ut minst mulig i erstatning, og det er vanskelig å vite hvilke av selskapets argumenter som kan føre frem. Dette vil en erfaren advokat kunne hjelpe deg med.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss