Stillasulykker kan gi alvorlige yrkesskader. Våre advokater har lang erfaring med å kreve erstatning etter yrkesskadeStillasulykker kan gi alvorlige yrkesskader. Våre advokater har lang erfaring med å kreve erstatning etter yrkesskade

Er du skadet etter stillasulykke?

Stillasulykke

Hvis du har vært utsatt for stillasulykke på jobb, f.eks. ved fall fra stillas, kan du ha krav på erstatning. Våre advokater har lang erfaring med å hjelpe skadelidte få erstatning etter arbeidsulykker.

Stillaser har stort skadepotensiale, og det er mange eksempler på at arbeidstakere enten faller ned fra stillaser som er for dårlig sikret eller som får stillaser over seg etter at de har kollapset. Den som har vært utsatt for en stillasulykke på jobb kan få skaden godkjent som yrkesskade, og dermed ha krav på erstatning.

Det er særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen at arbeidstakere er utsatte for stillasulykker. Det er ofte brukerfeil som er skyld i at det oppstår farlige situasjoner med stillas. Det vil si at ulykkene kunne vært unngått hvis stillaset for eksempel hadde vært montert riktig, tatt i bruk slik det er oppgitt i brukermanualen og demontert forsvarlig. Gode rutiner på arbeidsplassen er dermed helt avgjørende for å unngå alvorlige personskader også her.

Hvis ulykken først har skjedd, og en arbeidstaker enten har falt ned fra stillas, eller fått stillaset over seg, er det viktig at skadelidte får god oppfølging slik at skadefølgene fra arbeidsulykken ikke blir unødvendig belastende. Hvis du har blitt skadet i en stillasulykke på jobb, anbefaler vi deg å sette deg godt inn i dine rettigheter. Vi har laget en guide som forteller deg mer om prosessen man står overfor som yrkesskadet, og hvilke rettigheter du har. Den kan du lese her: Hva skjer i en yrkesskadesak?

Den som har fått en yrkesskade har ofte nok med det helsemessige, og dialogen med forsikringsselskapet kan både virke vanskelig og belastende. Det lønner seg derfor å kontakte en advokat som har erfaring med yrkesskadesaker, slik at du får rådene du trenger og erstatningen du har krav på. Vårt advokatfirma har bistått skadelidte siden 1987, og er firmaet med lengst erfaring på fagområdet. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din skadesak.

Kontakt oss