Hva bør jeg gjøre ved yrkesskade?

Yrkesskadet - hva gjør du?

Mange vet ikke hva man skal gjøre etter en yrkesskade, eller om det man gjør påvirker arbeidsgiver på noe vis.

Når skaden din er meldt i tide og godkjent som yrkesskade, oppstår det normalt en rekke rettigheter både av økonomisk art (som inntektstap) og ikke-økonomisk art (som erstatning for tapt livsutfoldelsel). Hva du kan ha krav på etter din skade må vi vurdere konkret, og derfor anbefaler vi at du kontakter advokat gjennom Personskadesiden for råd og veiledning i din sak.

- Mange klienter spør om arbeidsgiver kan bli sint eller sur eller kan ha noe imot at du krever erstatning for fysiske og psykiske skader som er påført i arbeid, forteller advokat Anne Grethe Kjelland i Advokatfirmaet Robertsen. - Svaret er nei, fortsetter hun. Alle arbeidsgivere må betale yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Hvis du skades, er det derfor et forsikringsselskap kravene dine skal rettes mot. Det er ikke mot arbeidsgiveren din. Det er derfor arbeidsgiver hvert år betaler forsikringspremie for deg.

Forsikringsselskapet vet ikke at du er skadet, så skaden må meldes. Det kan arbeidsgiver gjøre eller du kan gjøre det selv. Skaden må også meldes til NAV, så du får den godkjent som yrkesskade. Alle frister må overholdes, og det kan være vanskelig å manøvrere mellom alle fristene slik at du ikke går glipp av erstatningen du har krav på.

Les vår guide om hva som skjer i en yrkesskadesak

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.
 

Kontakt oss