Strømskade kan gi yrkesskade og krav på erstatningStrømskade kan gi yrkesskade og krav på erstatning

Strømskade som
yrkesskade

Strømskade

Strømskader rammer over 3000 arbeidstakere hvert år, og kan gi alvorlige yrkesskader. Strømulykker kan gi nerveskader, muskel- og skjelettlidelser og psykiske ettervirkninger som alle kan gi grunnlag for erstatning. Vi anbefaler deg å kontakte en advokat gjennom Personskadesiden hvis du skal kreve erstatning. Våre advokater har erfaringen du trenger for å få riktig erstatning.

Har du fått en alvorlig strømskade, så kan dette påvirke din helse og dermed også dine muligheter til å opprettholde dine inntekter. Hvis du har fått strømskaden på jobb, kan det gi grunnlag for yrkesskadeerstatning. Da bør du vurdere å la en advokat hjelpe deg med å fremme krav om erstatning.

Får man strøm gjennom kroppen, for eksempel fra hånd til hånd, eller fra hånd til fot, kan kroppen i verste fall skades øyeblikkelig, ved at gjennomgangen fører til hjertestans eller at man slutter å puste. Også uten så dramatiske effekter kan hjertets funksjon påvirkes i løpet av de første timene etter ulykken, og kroppsvev kan varmes opp slik at muskler, sener og nerver skades langs strømmens vei gjennom kroppen.

Statens arbeidsmiljøinstitutt anbefaler derfor at man bør søke medisinsk hjelp dersom man har

  • hatt strømgjennomgang fra lavspenning gjennom hjerteregion/overkropp
  • hatt strømgjennomgang fra høyspenning
  • vært utsatt for lynnedslag
  • vært bevisstløs, omtåket eller uvel rett etter ulykken
  • brannskader
  • tegn på nerveskade (for eksempel lammelser, balanseproblem eller nummenhet)

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt oss