Har ikke arbeidsgiver
yrkesskadeforsikring?

Mangler arbeidsgiver yrkesskadeforsikring?

Hvis arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt forsikringsavtale for yrkesskade for sine ansatte, kan du likevel få erstatning. Advokat Geir Hansen har lang erfaring med yrkesskadesaker, og vet hva du skal gjøre.

- Selv om alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte, så hender det at noen arbeidsgivere ikke har ordnet med slik forsikring. Hvis du blir skadet i en arbeidsulykke uten at du er forsikringsdekket, står du likevel ikke uten rettigheter, forteller advokat Geir Hansen i Advokatfirmaet Robertsen. 

- Forsikringsselskapene må da bære skaden i fellesskap gjennom en ordning som kalles Yrkesskadeforsikringsforeningen, fortsetter han.  

Yrkesskadeforsikringsforeningen bærer ansvaret for skaden, foretar behandling og utbetaling av yrkesskadeerstatning og krever rutinemessig pengene tilbake fra arbeidsgiver som har unnlatt sine plikter til å tegne forsikring.

Advokatutgifter dekkes ved yrkesskade

Yrkesskadeforsikringsforeningen plikter å dekke kostnadene for advokathjelp i forbindelse med utredning av saken din hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke.

Du er derfor omfattet av denne særlige beskyttelsen som er skal sikre den ansatte dersom skade oppstår som følge av ulykke som skyldes arbeidstakerens utøvelse av arbeidsoppgaver for arbeidsgiver i arbeidstiden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss