Har du yrkesskadedekning fra hjemmekontoret? Advokat Nora Løvøi Bjørnstad ser på yrkesskadedekningen.Har du yrkesskadedekning fra hjemmekontoret? Advokat Nora Løvøi Bjørnstad ser på yrkesskadedekningen.

Hva skjer hvis jeg får
yrkesskade på
hjemmekontoret?

Yrkesskade på hjemmekontor

Har du yrkesskadedekning på hjemmekontoret? Koronapandemien har gjort at flere nå jobber regelmessig på hjemmekontor. Det kan være mange fordeler med å jobbe hjemmefra, men hva skjer hvis du blir skadet mens du er på jobb hjemme?

Etter pandemien bruker omtrent hver femte nordmann hjemmekontor regelmessig. Likevel finnes det ikke klare lover og regler på hvorvidt forsikringen dekker arbeidsulykker som skjer på hjemmekontoret. Dette gjør at det kan være vanskelig å få erstatning for dem som blir skadet mens de jobber hjemmefra.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Når man jobber andre steder enn normalt kan det i følge advokat Nora Løvøi Bjørnstad i Advokatfirmaet Robertsen være usikkert om man er yrkesskadedekket.

Hva sier yrkesskadeforsikringsloven? 

Yrkesskadeforsikringsloven § 10 lyder:

 «Yrkesskadeforsikringen skal […] dekke skader og sykdommer som arbeidstakere
påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.»

Det er spesielt vilkåret om «på arbeidsstedet» som kan by på problemer ved skade på hjemmekontor.

Les mer om hvordan vi kan bistå og hva du bør gjøre hvis det har skjedd en yrkesskade.

Fikk ikke yrkesskadeerstatning på hjemmekontor

En sak fra Hålogaland lagmannsrett illustrerer utfordringen med å få definert et hjemmekontor som en arbeidsplass i lovens forstand. Da en kvinne fra Alta startet dagen på hjemmekontor og skulle ut på et tjenesteoppdrag, skled hun på isen og skadet både rygg og arm så hardt at hun måtte opereres. Lagmannsretten kom likevel frem til at skaden ikke var dekket av yrkesskadeforsikringen.

Lagmannsretten mente at det ikke var «nødvendig» for kvinnen å ha hjemmekontor den aktuelle dagen og at hun derfor ikke hadde krav på forsikringsutbetaling. Dommen viser hvor vanskelig vurderingene kan være, og det er heller ikke sikkert at dommen er riktig.

Arbeidsgivere er pålagt å ha en yrkesskadeforsikring som dekker økonomisk tap ved sykdom eller skade påført i arbeidssammenheng. Er det slik at man skal være dårligere sikret bare fordi man jobber på pulten hjemme i stedet for på arbeidsplassen? Foreløpig kan det virke sånn, men her er siste ord ikke sagt.

Prosessen etter en yrkesskade kan være lang og komplisert hvis du ikke får riktig hjelp. Vi har derfor laget en guide om hva som skjer i en yrkesskadesak.

Tre vilkår for yrkesskade

I loven stilles det tre krav som alle må være oppfylt for at en skade skal kunne anses som en yrkesskade: 

  • Skaden må for det første ha skjedd i arbeid 
  • Skaden må ha skjedd på arbeidsstedet 
  • Skaden må ha skjedd i arbeidstiden

Hvis ulykken inntreffer på hjemmekontoret, under utførelse av arbeid, så er det gode grunner til å si at vilkårene for yrkesskade er oppfylt. Om det i tillegg gjelder et vilkår om nødvendighet slik lagmannsretten mente, har verken lovgiver eller Høyesterett avklart til nå (2023). Det er heller ikke avklart om man er yrkesskadedekket hvis ulykken skjer i lunsjpausen eller ved andre aktiviteter i hjemmekontoret i arbeidstiden. 

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Pressemelding fra regjeringen
I pressemelding 07.04.20 uttaler regjeringen følgende.

 «Regjeringen har nå gjort det klart at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass [...]

Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du nå jobber i hjemme. Mange jobber hjemmefra som en del av den nasjonale dugnaden, og da skal man selvsagt ikke miste forsikringen sin, sier statsråden.» 

Fortsatt usikkerhet  

– Det er positivt at regjeringen ønsker å klargjøre hvilke regler som gjelder under korona, som jo er en veldig spesiell situasjon, sier advokat Bjørnstad. – Regjeringen har for øvrig ikke endret loven på dette punkt, slik at man fortsatt kan komme i situasjoner som byr på tvil om yrkesskadedekningen, fortsetter hun. 

Bør du ha advokat ved yrkesskade på hjemmekontor?

Det er både slitsomt og vanskelig å kjempe mot forsikringsselskapene alene hvis du har fått en yrkesskade og skal kreve erstatning. Særlig gjelder dette når jussen ikke er avklart, slik som situasjonen er for dem som blir skadet på hjemmekontor. Forsikringsselskapene har sine spesialister som jobber utelukkende med yrkesskade- og erstatningssaker. 

Du bør også ha en slik spesialist på din side, slik at du får den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss