Har du yrkesskadedekning fra hjemmekontoret? Advokat Nora Løvøi Bjørnstad ser på yrkesskadedekningen.Har du yrkesskadedekning fra hjemmekontoret? Advokat Nora Løvøi Bjørnstad ser på yrkesskadedekningen.

Hva skjer hvis jeg får
yrkesskade på
hjemmekontoret?

Yrkesskade ved hjemmekontor

Har du yrkesskadedekning på hjemmekontoret? Mange jobber fra hjemmekontor som en del av den nasjonale dugnaden i koronakrisen. Hva skjer hvis du blir skadet mens du er på jobb hjemme?

Koronaviruset har gjort at mange arbeider fra hjemmekontor. Når man jobber andre steder enn normalt kan det i følge advokat Nora Løvøi Bjørnstad i advokatfirmaet Robertsen være usikkert om man er yrkesskadedekket.

Yrkesskadeforsikringsloven 

Yrkesskadeforsikringsloven § 10 lyder:

 «Yrkesskadeforsikringen skal …dekke skader og sykdommer som arbeidstakere
påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.»

 Det er spesielt vilkåret om «på arbeidsstedet» som kan by på problemer ved skade på hjemmekontor.  

Pressemelding fra regjeringen

I pressemelding 07.04.20 uttaler regjeringen følgende.

 «Regjeringen har nå gjort det klart at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass [...]

Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du nå jobber i hjemme. Mange jobber hjemmefra som en del av den nasjonale dugnaden, og da skal man selvsagt ikke miste forsikringen sin, sier statsråden.» 

Fortsatt usikkerhet  

- Det er positivt at regjeringen ønsker å klargjøre hvilke regler som gjelder under korona, som jo er en veldig spesiell situasjon, sier advokat Bjørnstad. - Regjeringen har for øvrig ikke endret loven på dette punkt, slik at man fortsatt kan komme i situasjoner som byr på tvil om yrkesskadedekningen, fortsetter hun. 

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak. 

Kontakt oss