personskadesiden
Skademelding til NAV skal sendes inn av arbeidsgiver etter yrkesskade

Skademelding til NAV
om yrkesskade

Skademelding til NAV ved yrkesskade 

Skademelding til NAV skal sendes inn av arbeidsgiver. Det er imidlertid bare deg det går ut over hvis skademeldingen ikke sendes inn, og det er derfor veldig viktig at du følger dette opp hvis du er blitt utsatt for en yrkesskade.

Noen av våre klienter forteller at de er blitt skadet på jobb, men at arbeidsgiver har unnlatt å sende inn skademeldingsskjema til NAV. Noen ganger skyldes dette uvitenhet hos arbeidsgiver, mens det andre ganger kan skyldes at arbeidsgiver ikke har den lovpålagte yrkesskadeforsikringen for sine ansatte, eller vet at arbeidsmiljølovens regler er brutt slik at arbeidsgiver risikerer bot eller fengsel.

For deg som er skadelidt er det veldig viktig at skademeldingsskjema sendes inn til NAV snarest mulig. Hvis arbeidsgiver nekter å sende det inn, kan du selv melde skaden til NAV. Du kan gjerne be legen eller bedriftens verneombud hjelpe deg med dette. Du finner skademeldingsskjemaet på NAVs hjemmesider, se lenken nederst i teksten.

Merk at arbeidsulykken ikke bare skal meldes til NAV. Den må også meldes til forsikringsselskapet som har ansvaret for yrkesskader hos arbeidsgiver. Dette må gjøres så snart som mulig etter ulykken.

Hvis det er mulig å dokumentere arbeidsulykken, eventuelt dersom du er vitne til slik ulykke, er det viktig å ta bilder, notere vitner og gjerne sørge for at vitner og den skadde snarest mulig skriver ned hendelsesforløpet slik at man ikke glemmer viktige detaljer. Husk at man snarest mulig bør oppsøke lege eller legevakt for å dokumentere hvilke skader man har pådratt seg slik at ikke forsikringsselskapet i ettertid anfører at skadene har blitt påført senere/ikke har noe med arbeidsulykken å gjøre.

Skademeldingsskjemaet til NAV finner du her

Det er en komplisert prosess å fremme krav om erstatning for en yrkesskade. Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke, anbefaler vi deg derfor å kontakte advokat via Personskadesiden. Vi har den erfaringen du trenger for å få erstatningen du har krav på.

Kontakt oss