Jobbulykke gir krav på erstatning. Ta kontakt med erfarne advokater for hjelpen du trenger.Jobbulykke gir krav på erstatning. Ta kontakt med erfarne advokater for hjelpen du trenger.

Har du vært i en jobbulykke?

Jobbulykke

En jobbulykke kan gi krav på erstatning hvis den gir arbeidstakeren en personskade. Jobbulykken må meldes til både NAV og forsikringsselskap, og prosessen kan med fordel håndteres ved hjelp av en erfaren advokat, slik at du får erstatningen du har krav på.

For at en jobbulykke skal kunne anses som en yrkesskade, må den ha skjedd mens du var i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Som utgangspunkt betyr det f.eks. at det ikke anses som en jobbulykke hvis du skades på vei til eller fra jobben. Noen arbeidsgivere har imidlertid utvidede dekninger, som også dekker disse ulykkene.

Det å få en jobbulykke godkjent som yrkesskade har betydning for hvilke rettigheter og muligheter du har hos NAV. Det har også betydning i yrkesskadesaken overfor forsikringsselskapet, selv om selskapet som utgangspunkt ikke er bundet av NAVs vurderinger. Det er derfor veldig viktig at ulykken meldes til både NAV og til forsikringsselskap så snart den har skjedd.

Hvis jobbulykken gir deg et økonomisk tap, enten i form av utgifter eller tapte inntekter, så skal du med en yrkesskadedekning få refundert dette tapet. Prinsippet er at du skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. I tillegg til rene økonomiske erstatningsposter, så er det ved alvorlige skader også anledning til å kreve ménerstatning. Denne erstatningen er ment å kompensere deg for tapt livskvalitet som skaden har gitt deg.

Det er en komplisert prosess å fremme krav om erstatning for en yrkesskade. Erstatningen du til slutt får, er ment å skulle ivareta deg livet ut. Forsikringsselskapet vil alltid forsøke å begrense sitt ansvar så langt det tør, og derfor skal du ikke stole på den informasjonen du får derfra før du i alle fall har rådført deg med en erfaren advokat. Hvis du har vært utsatt for en jobbulykke, anbefaler vi deg derfor å kontakte advokat via Personskadesiden. Vi har den erfaringen du trenger for å få erstatningen du har krav på.

Kontakt oss